Žéhrâ Kháñ

Žéhrâ Kháñ

Íñdíà...... / Béćâùśê òf mÿ míśtäkêś Thèÿ tôłd thàt... "v r ñèvèr èvèr evèr gèttïñg báçk tògēthër" Ī rpÿêd..... "Ÿóú r mÿ êvêrÿtíñg" Míšh,Dímpy,Möśhí this is for u guys... Lo
Žéhrâ Kháñ
More ideas from Žéhrâ