VNComic Art

VNComic Art

Vietnam / VNComic Art™ Community là diễn đàn mở dành cho cộng đồng họa sĩ truyện tranh Việt Nam và những người có niềm đam mê với nghệ thuật truyện tranh của Việt Nam.