London Punks (late 70's/ early 80's) kieur tóc cho phong cách PUNK ấn tượng nhưng dị dạng và khó hiểu . những items không thể thiếu với họ là quần skinny bó sát và áo da

Fashion Trends: What Did Punks Wear in The 80s and Punk Fashion Trends Today

London Punks (late 70's/ early 80's) kieur tóc cho phong cách PUNK ấn tượng nhưng dị dạng và khó hiểu . những items không thể thiếu với họ là quần skinny bó sát và áo da

Athena retail chain, sold distinctive artworks posters, postcards etc

Athena retail chain, sold distinctive artworks posters, postcards etc

Vintage Play Nurse's Uniform. I think these were very popular when "Emergency Ward 10" was showing on tv.

Vintage Play Nurse's Uniform. I think these were very popular when "Emergency Ward 10" was showing on tv.

By the way...: Rocker, Mods, Punk, Rude boy, Skinheads, Teddy boy...

Rocker, Mods, Punk, Rude boy, Skinheads, Teddy boy...

By the way...: Rocker, Mods, Punk, Rude boy, Skinheads, Teddy boy...

Pinterest
Search