பிறக்கும் புதுவருடம் எல்லா மக்களுக்கும் அன்பையும், சந்தோசத்தையும், நிம்மதியான வாழ்கையையும் வாரி வழங்கும் ஆண்டாக அமையட்டும்.  #srijanakiram #wishes #tamil #new_year

பிறக்கும் புதுவருடம் எல்லா மக்களுக்கும் அன்பையும், சந்தோசத்தையும், நிம்மதியான வாழ்கையையும் வாரி வழங்கும் ஆண்டாக அமையட்டும். #srijanakiram #wishes #tamil #new_year

A mother is she who can take place of all others but whose place no one can take.  #srijanakiram #wishes #mothersday

A mother is she who can take place of all others but whose place no one can take. #srijanakiram #wishes #mothersday

Your hard work and dedication helped to build the nation. Happy Labour Day!  #srijanakiram #wishes #labourday #Mayday #may1

Your hard work and dedication helped to build the nation. Happy Labour Day! #srijanakiram #wishes #labourday #Mayday #may1

புத்தாண்டில் புதுமைகள் தொடரட்டும் மாற்றங்கள் மலரட்டும் எல்லோர் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி நிலைகிட்டும்   #srijanakiram #wishes #tamil #new_year

புத்தாண்டில் புதுமைகள் தொடரட்டும் மாற்றங்கள் மலரட்டும் எல்லோர் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி நிலைகிட்டும் #srijanakiram #wishes #tamil #new_year

A day full of Colors! A day full of excitement! A day full of wishes! yeah it's Holi! A day to rejoice love! Srijanakiram Hotels wishes you a Happy Holi!   ‪#srijanakiram‬ #wishes‬ #Holi‬ ‪#colors‬

A day full of Colors! A day full of excitement! A day full of wishes! yeah it's Holi! A day to rejoice love! Srijanakiram Hotels wishes you a Happy Holi! ‪#srijanakiram‬ #wishes‬ #Holi‬ ‪#colors‬

Smile and let everyone know that today, you're a lot  stronger than you were yesterday. Quit Smoking  #srijanakiram #no_smoking_day

Smile and let everyone know that today, you're a lot stronger than you were yesterday. Quit Smoking #srijanakiram #no_smoking_day

U can get her love in the form of Sister, Friend, Beloved wife, Mother, Grandmother….. So, Respect HER. She is a Woman! Happy Women’s Day!  #srijanakiram #wishes #international #womensday

U can get her love in the form of Sister, Friend, Beloved wife, Mother, Grandmother….. So, Respect HER. She is a Woman! Happy Women’s Day! #srijanakiram #wishes #international #womensday

Love is the emblem of eternity: it confounds all notion of time: effaces all memory of a beginning, all fear of an end.  #srijanakiram #wishes #valentines #love #Feb14

Love is the emblem of eternity: it confounds all notion of time: effaces all memory of a beginning, all fear of an end. #srijanakiram #wishes #valentines #love #Feb14

Let us together commence a journey of peace, harmony and progress in our country. We Wish You All A Happy Republic Day. Vande Mataram  #srijanakiram #wishes #republicday

Let us together commence a journey of peace, harmony and progress in our country. We Wish You All A Happy Republic Day. Vande Mataram #srijanakiram #wishes #republicday

Pinterest
Search