மோர் - வெயிலின் வேட்கையை தணிக்க மட்டுமல்ல உடலுக்கு நல்ல சத்துக்களை அள்ளி தருகின்ற பானம். #srijanakiram #neermor #special #summer

மோர் - வெயிலின் வேட்கையை தணிக்க மட்டுமல்ல உடலுக்கு நல்ல சத்துக்களை அள்ளி தருகின்ற பானம். #srijanakiram #neermor #special #summer

Gobi manchurian is an excellent starter/side dish or snack & favourite of any indo chinese food lover. Enjoy this scrumptious starter at Sri Janakiram Hotels #srijanakiram #evening #gobi_manchurian #special

Gobi manchurian is an excellent starter/side dish or snack & favourite of any indo chinese food lover. Enjoy this scrumptious starter at Sri Janakiram Hotels #srijanakiram #evening #gobi_manchurian #special

Healthy Tricks. raw rice and pepper corns will help to clear throat pain overnight.  #srijanakiram #healthytricks #rice #pepper

Healthy Tricks. raw rice and pepper corns will help to clear throat pain overnight. #srijanakiram #healthytricks #rice #pepper

Feel the Luxury! Exceptional stay for an unforgettable experience. Reserve Now : www.srijanakiramhotels.com/reserve-your-rooms For Bookings : +91 4622331941. #srijanakiram #suiterooms #duplex‬ #deluxe‬ #tirunelveli

Feel the Luxury! Exceptional stay for an unforgettable experience. Reserve Now : www.srijanakiramhotels.com/reserve-your-rooms For Bookings : +91 4622331941. #srijanakiram #suiterooms #duplex‬ #deluxe‬ #tirunelveli

Irresistibly aromatic mildly spiced ghee sauteed rice with nuts and mixed spices will be your lovable partner who join you in this wonderful evening. Enjoy this delicious #Ghee_Rice at Srijanakiram Hotels #srijanakiram #ghee #rice #evening #special

Irresistibly aromatic mildly spiced ghee sauteed rice with nuts and mixed spices will be your lovable partner who join you in this wonderful evening. Enjoy this delicious #Ghee_Rice at Srijanakiram Hotels #srijanakiram #ghee #rice #evening #special

Traditional and tasty foods now at your doorsteps. call: 99949 00036 or 76399 00036 for home delivery. YOU RING - WE BRING! MENU : www.srijanakiramhotels.com/door-delivery-menu/  #Home #Delivery #srijanakiram #doordelivery #menu

Traditional and tasty foods now at your doorsteps. call: 99949 00036 or 76399 00036 for home delivery. YOU RING - WE BRING! MENU : www.srijanakiramhotels.com/door-delivery-menu/ #Home #Delivery #srijanakiram #doordelivery #menu

இடியப்பம் - ஆவியில் வேக வைக்கப்பட்ட இந்திய வகை நூடுல்ஸ். குழந்தைகளின் விருப்ப உணவு. சுவையான இடியாப்பத்தை உங்கள் Srijanakiram Hotelsஇல் உண்டு மகிழுங்கள்  #srijanakiram #hoppers #breakfast

இடியப்பம் - ஆவியில் வேக வைக்கப்பட்ட இந்திய வகை நூடுல்ஸ். குழந்தைகளின் விருப்ப உணவு. சுவையான இடியாப்பத்தை உங்கள் Srijanakiram Hotelsஇல் உண்டு மகிழுங்கள் #srijanakiram #hoppers #breakfast

Fiery and bursting flavoured Chettinad style paneer dish will go as a dashing partner for tandoori roti or kulcha. Taste this myriad Paneer Chettinad at Srijanakiram Hotels #srijankiram #paneer #chettinad #evening #special

Fiery and bursting flavoured Chettinad style paneer dish will go as a dashing partner for tandoori roti or kulcha. Taste this myriad Paneer Chettinad at Srijanakiram Hotels #srijankiram #paneer #chettinad #evening #special

Feel the Luxury! Exceptional stay for an unforgettable experience. Reserve Now : www.srijanakiramhotels.com/reserve-your-rooms For Bookings : +91 4622331941.  #srijanakiram #suiterooms #duplex‬ #deluxe‬ #tirunelveli

Feel the Luxury! Exceptional stay for an unforgettable experience. Reserve Now : www.srijanakiramhotels.com/reserve-your-rooms For Bookings : +91 4622331941. #srijanakiram #suiterooms #duplex‬ #deluxe‬ #tirunelveli

Fight the heat with this butterly deliciuos lassi. enjoy this delicacy at Srijanakiram Hotels. #srijanakiram #lassi #summer #special

Fight the heat with this butterly deliciuos lassi. enjoy this delicacy at Srijanakiram Hotels. #srijanakiram #lassi #summer #special

Pinterest
Search