Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Pyar Shuru tumne kiya Nibha hum rahe hai

2

Saved by

Safeenah♥♥♚♔♥♥♬♪♩•★

Shayari

1

Saved by

Safeenah♥♥♚♔♥♥♬♪♩•★

Shayari

1

Saved by

Safeenah♥♥♚♔♥♥♬♪♩•★

Shayari

1

Saved by

Safeenah♥♥♚♔♥♥♬♪♩•★

Shayari

1

Saved by

Safeenah♥♥♚♔♥♥♬♪♩•★

Shayari

Saved by

Safeenah♥♥♚♔♥♥♬♪♩•★

Shayari

Saved by

Safeenah♥♥♚♔♥♥♬♪♩•★

Shayari

Saved by

Safeenah♥♥♚♔♥♥♬♪♩•★

Shayari

Saved by

Safeenah♥♥♚♔♥♥♬♪♩•★

Shayari

Saved by

Safeenah♥♥♚♔♥♥♬♪♩•★