સ્લિટ્સ આ દિવસોમાં ખૂબ જ ટ્રેન્ડમાં છે. જો તમે ફ્રન્ટ સ્લિટથી કંટાળી ગયા છો તો આ વખતે સાઇડ સ્લિટ ટ્રાય કરો. તેને તમે પલાઝો, સ્ટ્રેટ પેન્ટ્સ અને જીન્સની સાથે કૅરી કરી શકો છો.

Beige Tussar Silk Pleated Natural Dyed Tunic - Buy Apparel > Tunics & Kurtas > Beige Tussar Silk Pleated Natural Dyed Tunic Online at Jaypore.com

Beige Tussar Silk Pleated Natural Dyed Tunic - Buy Apparel > Tunics & Kurtas > Beige Tussar Silk Pleated Natural Dyed Tunic Online at Jaypore.com

Holiday Dress Inspiration To Make Sure You Sparkle & Shine at all of The Season's Soirees - Fab You Bliss.

Holiday Dress Inspiration To Make Sure You Sparkle & Shine at all of The Season's Soirees - Fab You Bliss.

Wool Plain Kashmiri Embroidery Mini Kurta-Black: Buy Fabindia Wool Plain Kashmiri Embroidery Mini Kurta-Black Online. Worldwide free shipping* – Fabindia.com

Wool Plain Kashmiri Embroidery Mini Kurta-Black: Buy Fabindia Wool Plain Kashmiri Embroidery Mini Kurta-Black Online. Worldwide free shipping* – Fabindia.com

Pearl sleeve detail on Florence fishtail wedding gown with long fitted sleeves, sweeping neckline and low shadow back detail. #CHANTICLEER

Pearl sleeve detail on Florence fishtail wedding gown with long fitted sleeves, sweeping neckline and low shadow back detail. #CHANTICLEER

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search