Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore these ideas and much more!

时传祥 掏粪工人,提出“宁愿脏一人,换来万家净”的口号,被评为全国劳动模范,被时任郭嘉竹席劉少奇接见。文革中他被打倒成工賊。他在猪圈中被红卫兵毆打,裤裆里被放进老鼠,被逼喝痰盂里的尿。被迫害至半身癱瘓,精神失常。73年周恩來终于想起了他,将奄奄一息的他接回北京,2年后凄凉去世。

World War Two History Events Printable Timeline Poster

The 100-year mystery of why suffragette Emily Davison threw herself under the king's horse

Đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ cũng là một sự kiến lớn trong thập kỷ này. Nó giúp người phụ nữ đấu tranh cho mình, sự kiện này cũng gây ảnh hưởng lớn cho thời trang lúc bấy giờ

How Long Did Famous Structures Take to Build? INTRIGUING ARCHITECTURE long pin full of information about history of famous buildings across the centuries. #DdO:) - https://www.pinterest.com/DianaDeeOsborne/intriguing-architecture/ - DATES and names of ARCHITECTS included, as well as less known fascinating info some people call #trivia. Pinned via Montbiz.. Source: infografía

How Long Did Famous Structures Take to Build? INTRIGUING ARCHITECTURE long pin full of information about history of famous buildings across the centuries. #DdO:) - https://www.pinterest.com/DianaDeeOsborne/intriguing-architecture/ - DATES and names of ARCHITECTS included, as well as less known fascinating info some people call #trivia. Pinned via Montbiz.. Source: infografía