Explore these ideas and much more!

Explore related topics

Chuyên đề luyện thi vào đại học - lượng giác - Trần Văn Hạo  Bộ sách “Chuyên đề luyện thi vào Đại học” giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo, nắm vững phương pháp giải các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm. Tác giả: Trần Văn Hạo (chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy, Trần Đức Huyên, Cam Duy Lễ, Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Vũ Thanh Nội dung bộ sách bám sát theo chương trình bộ môn Toán THPT nâng cao

Chuyên đề luyện thi vào đại học - lượng giác - Trần Văn Hạo Bộ sách “Chuyên đề luyện thi vào Đại học” giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo, nắm vững phương pháp giải các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm. Tác giả: Trần Văn Hạo (chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy, Trần Đức Huyên, Cam Duy Lễ, Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Vũ Thanh Nội dung bộ sách bám sát theo chương trình bộ môn Toán THPT nâng cao

Chuyên đề luyện thi vào đại học - hình học không gian - Trần Văn Hạo  Bộ sách “Chuyên đề luyện thi vào Đại học” giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo, nắm vững phương pháp giải các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm. Tác giả: Trần Văn Hạo (chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy, Trần Đức Huyên, Cam Duy Lễ, Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Vũ Thanh Nội dung bộ sách bám sát theo chương trình bộ môn Toán THPT

Chuyên đề luyện thi vào đại học - hình học không gian - Trần Văn Hạo Bộ sách “Chuyên đề luyện thi vào Đại học” giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo, nắm vững phương pháp giải các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm. Tác giả: Trần Văn Hạo (chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy, Trần Đức Huyên, Cam Duy Lễ, Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Vũ Thanh Nội dung bộ sách bám sát theo chương trình bộ môn Toán THPT

Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi - Môn toán - Nguyễn Hải Châu  Cuốn Ôn Luyện Kiến Thức Theo Cấu Trúc Đề Thi Môn Toán nhằm giúp học sinh vừa ôn luyện kiến thức vừa làm quen với các dạng cấu trúc đề thi và cách làm bài trong quá trình chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng... Cuốn sách gồm 4 phần: - Mở đầu: Giúp học sinh nắm được những yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức, kĩ năng và những yêu cầu ôn tập đáp ứng cho các kì thi. - Phần t

Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi - Môn toán - Nguyễn Hải Châu Cuốn Ôn Luyện Kiến Thức Theo Cấu Trúc Đề Thi Môn Toán nhằm giúp học sinh vừa ôn luyện kiến thức vừa làm quen với các dạng cấu trúc đề thi và cách làm bài trong quá trình chuẩn bị ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng... Cuốn sách gồm 4 phần: - Mở đầu: Giúp học sinh nắm được những yêu cầu cơ bản về chuẩn kiến thức, kĩ năng và những yêu cầu ôn tập đáp ứng cho các kì thi. - Phần t

Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi - Môn hóa học - Vũ Anh Tuấn  Ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Hoá Học dành cho các bạn học sinh lớp 12 đang luyện thi Đại học - Cao được biên soạn theo cấu trúc đề thi của BGD & Đào tạo. Cuốn sách giúp các em học sinh vừa ôn luyện kiến thức vừa làm quen với cấu trúc đề thi và cách làm bài tập trong quá trình ôn thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và luyện thi Đại học - Cao đẳng. Tài liệu bao gồm các phần: - Mở đầu: Giúp học sinh nắm được nhữn

Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi - Môn hóa học - Vũ Anh Tuấn Ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Hoá Học dành cho các bạn học sinh lớp 12 đang luyện thi Đại học - Cao được biên soạn theo cấu trúc đề thi của BGD & Đào tạo. Cuốn sách giúp các em học sinh vừa ôn luyện kiến thức vừa làm quen với cấu trúc đề thi và cách làm bài tập trong quá trình ôn thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và luyện thi Đại học - Cao đẳng. Tài liệu bao gồm các phần: - Mở đầu: Giúp học sinh nắm được nhữn

Chuyên đề luyện thi vào đại học - Hình học giải tích - Trần Văn Hạo  Bộ sách “Chuyên đề luyện thi vào Đại học” giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo, nắm vững phương pháp giải các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm. Tác giả: Trần Văn Hạo (chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy, Trần Đức Huyên, Cam Duy Lễ, Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Vũ Thanh Nội dung bộ sách bám sát theo chương trình bộ môn Toán THPT

Chuyên đề luyện thi vào đại học - Hình học giải tích - Trần Văn Hạo Bộ sách “Chuyên đề luyện thi vào Đại học” giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo, nắm vững phương pháp giải các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm. Tác giả: Trần Văn Hạo (chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy, Trần Đức Huyên, Cam Duy Lễ, Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Vũ Thanh Nội dung bộ sách bám sát theo chương trình bộ môn Toán THPT

Hướng dẫn giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh Học - Huỳnh Quốc Thành, Huỳnh Thị Kim Cúc  Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học THPT được viết dựa chủ yếu trên nền chương trình SGK được Bộ GD & ĐT ban hành. Ngoài ra, cuốn sách còn giúp cho các em học sinh THPT ôn tập và nâng cao kỹ năng làm bài để chuẩn bị cho các kì thi quốc gia một cách tốt nhất. Cuốn sách gồm hai phần: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử và tế bào, tính quy luật của hiện tượng di truy

Hướng dẫn giải nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Sinh Học - Huỳnh Quốc Thành, Huỳnh Thị Kim Cúc Cuốn sách Hướng Dẫn Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học THPT được viết dựa chủ yếu trên nền chương trình SGK được Bộ GD & ĐT ban hành. Ngoài ra, cuốn sách còn giúp cho các em học sinh THPT ôn tập và nâng cao kỹ năng làm bài để chuẩn bị cho các kì thi quốc gia một cách tốt nhất. Cuốn sách gồm hai phần: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử và tế bào, tính quy luật của hiện tượng di truy

Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi - Môn địa lí - Đỗ Anh Dũng  Ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Địa Lí dành cho các bạn học sinh lớp 12 đang luyện thi Đại học - Cao đẳng được biên soạn theo cấu trúc đề thi của BGD & Đào tạo. Cuốn sách giúp các em học sinh vừa ôn luyện kiến thức vừa làm quen với cấu trúc đề thi và cách làm bài tập trong quá trình ôn thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và luyện thi Đại học - Cao đẳng. Tài liệu bao gồm các phần: - Mở đầu: Giúp học sinh nắm được n

Ôn luyện kiến thức theo cấu trúc đề thi - Môn địa lí - Đỗ Anh Dũng Ôn luyện theo cấu trúc đề thi môn Địa Lí dành cho các bạn học sinh lớp 12 đang luyện thi Đại học - Cao đẳng được biên soạn theo cấu trúc đề thi của BGD & Đào tạo. Cuốn sách giúp các em học sinh vừa ôn luyện kiến thức vừa làm quen với cấu trúc đề thi và cách làm bài tập trong quá trình ôn thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông và luyện thi Đại học - Cao đẳng. Tài liệu bao gồm các phần: - Mở đầu: Giúp học sinh nắm được n

Làm chủ môn Hóa trong 30 ngày - Lê Đăng Khương  Cuốn sách Làm chủ môn Hóa trong 30 ngày sẽ trang bị hành trang quan trọng cho bạn theo một ý tưởng và phương pháp hoàn toàn mới, là “người dẫn đường” đáng tin cậy cho những bạn học sinh đang đứng trước thử thách của kỳ thi đại học. Nếu trên tay bạn là cuốn sách này, hãy lật giở những trang cuối cùng, bên cạnh những câu chuyện về những tấm gương thành công, hãy từng ngày ghi lại nhật ký hành trình chinh phục môn Hóa của chính mình.

Làm chủ môn Hóa trong 30 ngày - Lê Đăng Khương Cuốn sách Làm chủ môn Hóa trong 30 ngày sẽ trang bị hành trang quan trọng cho bạn theo một ý tưởng và phương pháp hoàn toàn mới, là “người dẫn đường” đáng tin cậy cho những bạn học sinh đang đứng trước thử thách của kỳ thi đại học. Nếu trên tay bạn là cuốn sách này, hãy lật giở những trang cuối cùng, bên cạnh những câu chuyện về những tấm gương thành công, hãy từng ngày ghi lại nhật ký hành trình chinh phục môn Hóa của chính mình.

Chuyên đề luyện thi vào đại học - Đại số - Trần Văn Hạo  Bộ sách “Chuyên đề luyện thi vào Đại học” giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo, nắm vững phương pháp giải các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm. Tác giả: Trần Văn Hạo (chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy, Trần Đức Huyên, Cam Duy Lễ, Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Vũ Thanh Nội dung bộ sách bám sát theo chương trình bộ môn Toán THPT nâng cao hiệ

Chuyên đề luyện thi vào đại học - Đại số - Trần Văn Hạo Bộ sách “Chuyên đề luyện thi vào Đại học” giúp các em học sinh lớp 12 có thêm tài liệu tham khảo, nắm vững phương pháp giải các dạng bài toán cơ bản, thường gặp trong các kỳ thi tuyển sinh vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng năm. Tác giả: Trần Văn Hạo (chủ biên), Nguyễn Cam, Nguyễn Mộng Hy, Trần Đức Huyên, Cam Duy Lễ, Nguyễn Sinh Nguyên, Nguyễn Vũ Thanh Nội dung bộ sách bám sát theo chương trình bộ môn Toán THPT nâng cao hiệ

Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc Hóa Học - Nguyễn Anh Phong  Với phong cách "tư duy - suy nghĩ - thực hành" trong bộ tài liệu này, tác giả chia thành "con đường tư duy ứng với mỗi bài toán cụ thể". Mỗi con đường tư duy gồm 2 phần: Phần 1: Hướng tư duy và hướng dẫn giải toán Phần 2: Các đề ôn luyện để học sinh tự rèn luyện. Đặc biệt tất cả các bài tập đều được chọn lọc và có đáp án chi tiết. Hy vọng cuốn sách sẽ trở thành cẩm nang hữu ích để các bạn rèn luyện phát triển kỹ năng m

Khám phá tư duy giải nhanh thần tốc Hóa Học - Nguyễn Anh Phong Với phong cách "tư duy - suy nghĩ - thực hành" trong bộ tài liệu này, tác giả chia thành "con đường tư duy ứng với mỗi bài toán cụ thể". Mỗi con đường tư duy gồm 2 phần: Phần 1: Hướng tư duy và hướng dẫn giải toán Phần 2: Các đề ôn luyện để học sinh tự rèn luyện. Đặc biệt tất cả các bài tập đều được chọn lọc và có đáp án chi tiết. Hy vọng cuốn sách sẽ trở thành cẩm nang hữu ích để các bạn rèn luyện phát triển kỹ năng m

Pinterest
Search