Explore God Pictures, Buddha Art and more!

NGUYỆN HƯƠNG  Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên, Giới đức vót thành hình núi thẳm, Hương lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O

NGUYỆN HƯƠNG Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền, Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên, Giới đức vót thành hình núi thẳm, Hương lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O

Bhaisajyaguru: Medicine Buddha, probably just get this on my leg in black and white

Bhaisajyaguru: Medicine Buddha, probably just get this on my leg in black and white

High quality photos of Buddha Shakyamuni, H.H. 16th Karmapa, H.H. 17th Karmapa, and Lama Ole Nydahl, which you are free to use for publication or private use.

High quality photos of Buddha Shakyamuni, H.H. 16th Karmapa, H.H. 17th Karmapa, and Lama Ole Nydahl, which you are free to use for publication or private use.

Lakshmi @@@.....http://www.pinterest.com/marinagomor/posters-labels-prints/

Lakshmi @@@.....http://www.pinterest.com/marinagomor/posters-labels-prints/

"Words have the power to destroy or heal. When words are both true and kind, they can change our world." ~ Buddha

"Words have the power to destroy or heal. When words are both true and kind, they can change our world." ~ Buddha

“I am submerged in eternal light. It permeates every particle of my being. I am living in that light.” —Yogananda  (Artist: JitdraThanee) ..*

“I am submerged in eternal light. It permeates every particle of my being. I am living in that light.” —Yogananda (Artist: JitdraThanee) ..*

8 citations de Bouddha qui mettront votre âme en repos

8 citations de Bouddha qui mettront votre âme en repos

Pinterest
Search