Explore Poem and more!

Poem

‌مولانا ● #مولانا #مولوي #مولوی #rumi  آن‌کس که تُرا شناخت جان را چه کُند، فرزند و عیال و خانمان را چه کُند؛ دیوانه کُنی هر دو جهانش بخشی دیوانه‌ی تو هر دو جهان را چه کُند! + مولانا

‌مولانا ● #مولانا #مولوي #مولوی #rumi آن‌کس که تُرا شناخت جان را چه کُند، فرزند و عیال و خانمان را چه کُند؛ دیوانه کُنی هر دو جهانش بخشی دیوانه‌ی تو هر دو جهان را چه کُند! + مولانا

مولك! مانك!نيكار بت! بهار! حه يرانم نازانم كه تو خوت ج ناويكت هه يه

مولك! مانك!نيكار بت! بهار! حه يرانم نازانم كه تو خوت ج ناويكت هه يه

مولانا ●

مولانا ●

در خيالات خودم در زير باراني که نيست، مي رسم با تو به خانه، از خياباني که نيست / مي نشيني روبرويم، خستگي در مي کني، چاي مي ريزم برايت، توي فنجاني که نيست / باز مي خندي و مي پرسي که حالت بهتر است، باز مي خندم که خيلي، گرچه مي داني که نيست / شعر مي خوانم برايت، واژه ها گل مي کنند، ياس و مريم مي گذارم ، توي گلداني که نيست / چشم مي دوزم به چشمت، مي شود آيا کمي، دستهايم را بگيري ، بين دستاني که نيست /  وقت رفتن مي شود، با بغض مي گويم نرو، پشت پايت اشک مي ريزم، در ايواني که نيست / مي روي و خانه…

در خيالات خودم در زير باراني که نيست، مي رسم با تو به خانه، از خياباني که نيست / مي نشيني روبرويم، خستگي در مي کني، چاي مي ريزم برايت، توي فنجاني که نيست / باز مي خندي و مي پرسي که حالت بهتر است، باز مي خندم که خيلي، گرچه مي داني که نيست / شعر مي خوانم برايت، واژه ها گل مي کنند، ياس و مريم مي گذارم ، توي گلداني که نيست / چشم مي دوزم به چشمت، مي شود آيا کمي، دستهايم را بگيري ، بين دستاني که نيست / وقت رفتن مي شود، با بغض مي گويم نرو، پشت پايت اشک مي ريزم، در ايواني که نيست / مي روي و خانه…

#سعدیso true! Funny there's no way I can update you with where I am at! Coz I can't message!!

#سعدیso true! Funny there's no way I can update you with where I am at! Coz I can't message!!

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search