Explore Maiko, Kyoto and more!

Explore related topics

Komachi Odori (Gion Matsuri)

Komachi Odori (Gion Matsuri)

Kotohajime 2014: Maiko Tomitsuyu and Maiko Tomitae (Tomikiku)

Kotohajime 2014: Maiko Tomitsuyu and Maiko Tomitae (Tomikiku)

geisha-kai: “Setsubun’s obake - geiko Ichiteru, Katsuru, Ichimomo, Katsuya and Naosome dressed up for a skit (SOURCE) ”

geisha-kai: “Setsubun’s obake - geiko Ichiteru, Katsuru, Ichimomo, Katsuya and Naosome dressed up for a skit (SOURCE) ”

Gion Shirakawa Kanikakuni festival | Fu son blog

Gion Shirakawa Kanikakuni festival | Fu son blog

Maiko Umechiho at Kamishichiken Obon Festival(SOURCE)

Maiko Umechiho at Kamishichiken Obon Festival(SOURCE)

Okiya sister maiko Mamefuji (left) and maiko Mamekiku (right), they have a same One-san Mamesuzu

Okiya sister maiko Mamefuji (left) and maiko Mamekiku (right), they have a same One-san Mamesuzu

New Year 2012 - Hanafusa family: maiko Kikushino, geiko Kikutsuru, Kikuno, Kikumaru, Kikuyu and maiko Kikune

New Year 2012 - Hanafusa family: maiko Kikushino, geiko Kikutsuru, Kikuno, Kikumaru, Kikuyu and maiko Kikune

Pinterest
Search