Explore Random Art Anime, Art Anime Drawlings and more!

Minh Giáo Thánh Nữ - Lục Yên Nhi  Vài năm sau, nàng toàn tâm theo phụ thân tu tập “Thánh hỏa điển”, hết lòng quan tâm đến chuyện lớn nhỏ trong giáo, đó là vì nàng nghĩ rằng làm Minh Giáo có thể sớm trở về Trung Nguyên ngày nào, nàng có thể sớm được gặp Thất thúc ngày đó.

Minh Giáo Thánh Nữ - Lục Yên Nhi Vài năm sau, nàng toàn tâm theo phụ thân tu tập “Thánh hỏa điển”, hết lòng quan tâm đến chuyện lớn nhỏ trong giáo, đó là vì nàng nghĩ rằng làm Minh Giáo có thể sớm trở về Trung Nguyên ngày nào, nàng có thể sớm được gặp Thất thúc ngày đó.

Ngũ Độc Giáo

Môn phái Ngũ Độc – game Kiếm Võng 3 – Y Xuy Ngũ Nguyệt

Thất Tú phường, phường chủ Khởi Tú - Diệp Chỉ Thanh  “Tình, là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể cho người ta hạnh phúc khoái hoạt, cũng có thể cho người ta vạn kiếp bất phục.”  “Vì sao một Thất tú đệ tử như ta lại không có được chữ “tình” này, ai….”

[Kiếm võng 3] Diệp Chỉ Thanh – Thất Tú Phường

Thất Tú phường, phường chủ Khởi Tú - Diệp Chỉ Thanh “Tình, là một thanh kiếm hai lưỡi, có thể cho người ta hạnh phúc khoái hoạt, cũng có thể cho người ta vạn kiếp bất phục.” “Vì sao một Thất tú đệ tử như ta lại không có được chữ “tình” này, ai….”

Minh Giáo Thánh Nữ - Lục Yên Nhi   Thiên Bảo năm thứ tư, Lục Yên Nhi mười chín tuổi. Tay nàng vịn lên lan can Tỉnh Nhạc lâu, ngắm nhìn mưa phùn tí tách rơi trên lầu, nhìn thấy từng tốp nam nữ Ba Tư tới đi vội vàng giữa hai bên ngã tư đường bên dưới.

[Kiếm võng 3] Lục Yên Nhi – Minh Giáo

Minh Giáo Thánh Nữ - Lục Yên Nhi Thiên Bảo năm thứ tư, Lục Yên Nhi mười chín tuổi. Tay nàng vịn lên lan can Tỉnh Nhạc lâu, ngắm nhìn mưa phùn tí tách rơi trên lầu, nhìn thấy từng tốp nam nữ Ba Tư tới đi vội vàng giữa hai bên ngã tư đường bên dưới.

Pinterest
Search