Explore these ideas and much more!

Explore related topics

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Áo vải muslin màu xanh nhạt, quần phi trắng hoặc phi đen. Thích hợp để hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Áo vải muslin màu xanh nhạt, quần phi trắng hoặc phi đen. Thích hợp để hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Áo phi màu hồng, quần phi đen và khăn rằn. Thích hợp để hát múa văn nghệ các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Áo phi màu hồng, quần phi đen và khăn rằn. Thích hợp để hát múa văn nghệ các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Đồ bà ba nữ. Áo vải muslin màu hồng nhạt, quần phi trắng hoặc phi đen. Thích hợp để hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Đồ bà ba nữ. Áo vải muslin màu hồng nhạt, quần phi trắng hoặc phi đen. Thích hợp để hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Áo vải muslin màu cam nhạt, quần phi trắng hoặc phi đen. Thích hợp để hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Áo vải muslin màu cam nhạt, quần phi trắng hoặc phi đen. Thích hợp để hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Áo vải muslin màu vàngnhạt, quần phi trắng hoặc phi đen. Thích hợp để hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.  http://trangphucbongsen.com/cho-thue-trang-phuc/ao-ba-ba-b32-p73

Áo vải muslin màu vàngnhạt, quần phi trắng hoặc phi đen. Thích hợp để hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm. http://trangphucbongsen.com/cho-thue-trang-phuc/ao-ba-ba-b32-p73

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Áo bà ba phi xanh chuối, quần phi đen. Thích hợp để hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Áo bà ba phi xanh chuối, quần phi đen. Thích hợp để hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Đồ bà ba. Gồm áo phi tím cà, quần phi đen. Thích hợp để biểu diễn văn nghệ, hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục biểu diễn văn nghệ: Đồ bà ba. Gồm áo phi tím cà, quần phi đen. Thích hợp để biểu diễn văn nghệ, hát múa các bài hát nam bộ, diễn tiểu phẩm.

Trang phục bà ba | Trang Phục Bông Sen

Trang phục bà ba | Trang Phục Bông Sen

Gồm áo phi màu xanh biển, quần phi đen và khăn rằn. Thích hợp để hát múa văn nghệ các bài hát nam bộ, diễn kịch, diễn tiểu phẩm. http://trangphucbongsen.com/cho-thue-trang-phuc/do-ba-ba-nu-xanh-bien-p223

Gồm áo phi màu xanh biển, quần phi đen và khăn rằn. Thích hợp để hát múa văn nghệ các bài hát nam bộ, diễn kịch, diễn tiểu phẩm. http://trangphucbongsen.com/cho-thue-trang-phuc/do-ba-ba-nu-xanh-bien-p223

Trang phục bà ba chất liệu voan màu vàng tươi, có in phun hình bông lúa, thích hợp để hát múa nông dân, diễn kịch, diễn thời trang, chụp ảnh. http://trangphucbongsen.com/cho-thue-trang-phuc/do-ba-ba-bong-lua-p192

Trang phục bà ba chất liệu voan màu vàng tươi, có in phun hình bông lúa, thích hợp để hát múa nông dân, diễn kịch, diễn thời trang, chụp ảnh. http://trangphucbongsen.com/cho-thue-trang-phuc/do-ba-ba-bong-lua-p192

Pinterest
Search