Explore Jiuzhaigou Oct, Favorite Travel and more!

Explore related topics

OCT 2014 | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2557 8วัน : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(เข้า 2รอบ) หวงหลง ง๊อไบ๊ เล่อซาน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ใหม่!! พร้อมชมโชว์ที่ง๊อไบ๊ | บิน TG เปิดจองแล้วครับ

OCT 2014 | ทัวร์จิ่วจ้ายโกว 2557 8วัน : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว(เข้า 2รอบ) หวงหลง ง๊อไบ๊ เล่อซาน ไม่เข้าร้านรัฐบาล ใหม่!! พร้อมชมโชว์ที่ง๊อไบ๊ | บิน TG เปิดจองแล้วครับ

รหัสทัวร์ 845 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2016 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊...

รหัสทัวร์ 845 : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ตุลาคม 2559 | 8วัน 7คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2016 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน (รวมรถเหมาทั้ง 2วัน) |อุทยานหวงหลง (รวมกระเช้าขาขึ้น) | เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊...

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2558 : OCT 2015 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง : 16-23, 18-25, 21-28, 23-30 ต.ค. 58 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 68,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2558 : OCT 2015 : เฉินตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หลวงพ่อโตเล่อซาน ง๊อไบ๊ 8วัน 7คืน บิน TG (เข้าจิ่วจ้ายโกว 2 รอบ รวมรถเหมา) พัก 4-5 ดาว ไม่เข้าร้านรัฐบาล เดินทาง : 16-23, 18-25, 21-28, 23-30 ต.ค. 58 | กรุ๊ปนี้ โรงแรม 5ดาว ที่จิ่วจ้ายโกว และเฉินตู และไม่เข้าร้านรัฐบาล | ท่านละ 68,900 บาท เปิดจองแล้ววันนี้ TRAVELPRO. เที่ยวกับเรา ถูกที่ ถูกเวลา สนุกสนาน คุ้มค่า ได้มากกว่าภาพสวย

จิ่วจ้ายโกว : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2556 | 7คืน 8วัน  จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2556 | 7คืน 8วัน | JIUZHAIGOU OCT 2013 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน | เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-หลวงพ่อโตเล่อซาน-ง๊อไบ๊ บิน TG แบบ 8 วัน | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันลือชื่อ | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | อิสระช๊อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีรู่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล) ราคารวมรถเหมา และ รวมทิปแล้ว | เปิดจองแล้ววันนี้

จิ่วจ้ายโกว : ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2556 | 7คืน 8วัน จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2556 | 7คืน 8วัน | JIUZHAIGOU OCT 2013 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2 วัน | เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-หลวงพ่อโตเล่อซาน-ง๊อไบ๊ บิน TG แบบ 8 วัน | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว อุทยานหวงหลง เมืองโบราณซงพาน | ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน | ง๊อไบ๊ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากากอันลือชื่อ | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | อิสระช๊อปปิ้ง ถนนคนเดินชุนซีรู่ (ทัวร์คุณภาพ แบบไม่เข้าร้านรัฐบาล) ราคารวมรถเหมา และ รวมทิปแล้ว | เปิดจองแล้ววันนี้

ทำไมใบไม้จึงต้องเปลี่ยนสี ? ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง รูปประกอบจาก จิ่วจ้ายโกว

ทำไมใบไม้จึงต้องเปลี่ยนสี ? ใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง รูปประกอบจาก จิ่วจ้ายโกว

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2558 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2015 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว หวงหลง | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง บิน TG | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน 1 วัน) | อุทยานหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้า) | เมืองโบราณซงพาน | อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ : 21-26 ตุลาคม 2558

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2558 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2015 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว หวงหลง | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง บิน TG | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว (รวมรถเหมาในอุทยาน 1 วัน) | อุทยานหวงหลง (ไม่รวมค่ากระเช้า) | เมืองโบราณซงพาน | อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่ เดินทางวันที่ : 21-26 ตุลาคม 2558

เที่ยว จิ่วจ้ายโกว เข้าอุทยาน 1 รอบ ตุลาคม 2558 | 8วัน 7คืน บิน TG | JIUZHAIGOU OCT 2015 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว 1วัน (รวมรถเหมาในอุทยาน) | เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-หลวงพ่อโตเล่อซาน-ง๊อไบ๊ | เดินทางวันที่ 16-23, 21-28 ตุลาคม 2558 บิน TG | ราคาท่านละ 54,500 บาท (ตัวนี้เข้าร้านรัฐบาล นะจ๊ะ) รหัสทัวร์ : ‪#‎จิ่วจ้ายโกว778‬ เดินทางวันที่ 16-23, 21-28 ตุลาคม 2558 | ราคาท่านละ 54,500 บาท (ตัวนี้เข้าร้านรัฐบาล นะจ๊ะ)

เที่ยว จิ่วจ้ายโกว เข้าอุทยาน 1 รอบ ตุลาคม 2558 | 8วัน 7คืน บิน TG | JIUZHAIGOU OCT 2015 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว 1วัน (รวมรถเหมาในอุทยาน) | เฉินตู-จิ่วจ้ายโกว-หวงหลง-หลวงพ่อโตเล่อซาน-ง๊อไบ๊ | เดินทางวันที่ 16-23, 21-28 ตุลาคม 2558 บิน TG | ราคาท่านละ 54,500 บาท (ตัวนี้เข้าร้านรัฐบาล นะจ๊ะ) รหัสทัวร์ : ‪#‎จิ่วจ้ายโกว778‬ เดินทางวันที่ 16-23, 21-28 ตุลาคม 2558 | ราคาท่านละ 54,500 บาท (ตัวนี้เข้าร้านรัฐบาล นะจ๊ะ)

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2558 | 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2015 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง บิน TG | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ตุลาคม 2558 | 6 วัน 5 คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU OCT 2015 : เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม เข้าในอุทยานจิ่วจ้ายโกว 2 วัน | เฉินตู - จิ่วจ้ายโกว - หวงหลง บิน TG | ชมอุทยานมรดกโลก จิ่วจ้ายโกว | อุทยานหวงหลง | เมืองโบราณซงพาน | ศาลเจ้าสามก๊ก อิสระช๊อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋งหลี่

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | เดินทาง 20-25 พฤษภาคม 2559 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2016 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ : ราคาท่านละ 47,900 บาท

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ฤดูใบไม้ผลิ | เดินทาง 20-25 พฤษภาคม 2559 | 6วัน 5คืน โดยการบินไทย TG | JIUZHAIGOU SPRING 2016 : รหัสทัวร์ 829 เที่ยวจิ่วจ้ายโกว เต็มอิ่ม 2วัน | เฉินตู | อุทยานมู่นี่โกว | เมืองโบราณซงพาน | ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า | ถนนโบราณจิ๋งหลี่ : ราคาท่านละ 47,900 บาท

เปิดจอง ทัวร์คานาสือ กันยายน 2557 : เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน กวางเจา อุรูมู่ฉี ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันดำ เมืองผีอู่เอ้อ หวู่ไฉ่ทาน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ เมืองโบราณเจียวเหอ หมิงซาซาน 9 วัน ทัวร์จีน 2557 คานาสือ กันยายน : เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน กวางเจา อุรูมู่ฉี ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันดำ เมืองผีอู่เอ้อ หวู่ไฉ่ทาน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี...

เปิดจอง ทัวร์คานาสือ กันยายน 2557 : เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน กวางเจา อุรูมู่ฉี ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันดำ เมืองผีอู่เอ้อ หวู่ไฉ่ทาน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี ล่องทะเลสาบคานาสือ เมืองโบราณเจียวเหอ หมิงซาซาน 9 วัน ทัวร์จีน 2557 คานาสือ กันยายน : เส้นทางสายไหม 9 วัน 8 คืน กวางเจา อุรูมู่ฉี ทะเลสาบเทียนฉือ ภูเขาน้ำมันดำ เมืองผีอู่เอ้อ หวู่ไฉ่ทาน ทะเลสาบวงพระจันทร์ ทะเลสาบเทวดา ธารน้ำห้าสี...

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search