Explore China Del, Zhang Yimou and more!

China Del,Zhang Yimou,De Zhang,The Movies,Movies,The Woman,Century

Zhang Yimou returns to the bad old days of the Cultural Revolution ...

Zhang Yimou returns to the bad old days of the Cultural Revolution ...

China Del,Zhang Yimou,De Zhang,The Movies,Movies,The Woman,Century

China Del,Zhang Yimou,Character Inspiration,De Zhang,The Movies,Movies,The Woman,Century

China Del,Zhang Yimou,De Zhang,The Movies,Movies,The Woman,Century

China Del,Zhang Yimou,De Zhang,The Movies,Movies,The Woman,Century

China Del,Zhang Yimou,De Zhang,The Movies,Movies,The Woman,Century

Oro Alla,Zhang Yimou,Film Of,China Del,Dou Bu,Ge Dou,Neng Shao,Bu Neng,Yi Ge

Pinterest
Search