Explore Closures, Wigs and more!

Closures,Wigs

Hair ♥เค้าเรียวว่าสั้นแบบมีสไตล์ นะคะ ลอนอ่อนๆ เซ็ทให้ฟูยกขึ้นพองๆ หน่อย แหมเริ่ดจังทรงนี้

Hair ♥เค้าเรียวว่าสั้นแบบมีสไตล์ นะคะ ลอนอ่อนๆ เซ็ทให้ฟูยกขึ้นพองๆ หน่อย แหมเริ่ดจังทรงนี้

Pinterest
Search