Explore Iran, International Food and more!

Explore related topics

See original image

See original image

See original image

See original image

See original image

See original image

آبگوشت از غذاهای اصیل ایرانی است . خوراکی رقیق که از پختن گوشت و پیاز و سیب زمینی و حبوبات درست می شود که در دو مرحله می خورند اول آب آن را با تکه‌های نان مخلوط نموده، می خورند . بقیه مواد را میتوان با گوشت‌کوب کاملا کوبیده و یا نکوبیده با نان، پیاز و چاشنی مانند ترشی و سبزی خوردن میل می کنند(گوشت کوبیده). در صورت پخته شدن در ظروف سنگی آن را دیزی سنگی می نامند. برخی افراد از طریق ترید کردن، نان های بیات و نسبتا خشک را به مصرف مفید میرسانند.

آبگوشت از غذاهای اصیل ایرانی است . خوراکی رقیق که از پختن گوشت و پیاز و سیب زمینی و حبوبات درست می شود که در دو مرحله می خورند اول آب آن را با تکه‌های نان مخلوط نموده، می خورند . بقیه مواد را میتوان با گوشت‌کوب کاملا کوبیده و یا نکوبیده با نان، پیاز و چاشنی مانند ترشی و سبزی خوردن میل می کنند(گوشت کوبیده). در صورت پخته شدن در ظروف سنگی آن را دیزی سنگی می نامند. برخی افراد از طریق ترید کردن، نان های بیات و نسبتا خشک را به مصرف مفید میرسانند.

Salmorejo um refrescante creme espanhol, servido frio

Salmorejo um refrescante creme espanhol, servido frio

Pinterest
Search