Explore these ideas and much more!

12 ĐIỀU NHÂN QUẢ  Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu Thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn Thích giúp #người ta thường gặp quý nhơn #Thích oán trách ngày thêm nhiều phiền não #buddha #buddhism #tu #hành #học Thích Viên Thành

12 ĐIỀU NHÂN QUẢ Thích cho đi ngày càng nhiều phước báu Thích cảm ơn điều thuận lợi nhiều hơn Thích giúp #người ta thường gặp quý nhơn #Thích oán trách ngày thêm nhiều phiền não #buddha #buddhism #tu #hành #học Thích Viên Thành

Pinterest
Search