Explore these ideas and much more!

Du lịch Cuba - Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố bình thường hoá quan hệ giữa Mỹ và Cuba, hòn đảo lớn nhất trên biển Caribe đang đứng trước những sự thay đổi lớn. Cuộc sống của người dân sẽ dần được cải thiện với sự xuất hiện ngày càng nhiều xe hơi hiện đại trên đường phố. Số phận của những chiếc xe cổ - nét đặc trưng văn hoá được hình thành trong suốt 50 năm bị cấm vận ở đất nước này – liệu có bị đẩy lùi?

Du lịch Cuba - Khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố bình thường hoá quan hệ giữa Mỹ và Cuba, hòn đảo lớn nhất trên biển Caribe đang đứng trước những sự thay đổi lớn. Cuộc sống của người dân sẽ dần được cải thiện với sự xuất hiện ngày càng nhiều xe hơi hiện đại trên đường phố. Số phận của những chiếc xe cổ - nét đặc trưng văn hoá được hình thành trong suốt 50 năm bị cấm vận ở đất nước này – liệu có bị đẩy lùi?

Un homme change les pneus de sa voiture, le long des quais de la Havane à Cuba, alors qu'une vague impressionnante passe par-dessus la jetée le 7 novembre 2011.  Image: Reuters

Un homme change les pneus de sa voiture, le long des quais de la Havane à Cuba, alors qu'une vague impressionnante passe par-dessus la jetée le 7 novembre 2011. Image: Reuters

Cuba ... Been there already but I loved it and want to go again !!!

May Been there competition: urban - in pictures

Cuba ... Been there already but I loved it and want to go again !!!

Located southwest of Tanzania’s most famous safari destinations—the Serengeti and Ngorongoro Crater—7,809-square-mile Ruaha National Park is off the beaten adventure tour track, offering a quieter, wilder environment for exceptional game viewing and birding. The Great Rift Valley crosses the park, and the Great Ruaha River, a year-round lifeline for the park’s large mammals, forms the eastern border.

Located southwest of Tanzania’s most famous safari destinations—the Serengeti and Ngorongoro Crater—7,809-square-mile Ruaha National Park is off the beaten adventure tour track, offering a quieter, wilder environment for exceptional game viewing and birding. The Great Rift Valley crosses the park, and the Great Ruaha River, a year-round lifeline for the park’s large mammals, forms the eastern border.

The Oldest Carousel in the Country. Oak Bluffs, Marthas Vineyard

The Oldest Carousel in the Country. Oak Bluffs, Marthas Vineyard

Pinterest
Search