Explore Yoshitoshi S 100, Yoshitoshi Japanese and more!

Explore related topics

Bando Hikosaburo V by Yoshitoshi (1839 - 1892); Series; Elegant Portraits of Actors, 1862

Bando Hikosaburo V by Yoshitoshi (1839 - 1892); Series; Elegant Portraits of Actors, 1862

Painful: the appearance of a prostitute of the Kansei era, No. 3  by Yoshitoshi (1839 - 1892)

Painful: the appearance of a prostitute of the Kansei era, No. 3 by Yoshitoshi (1839 - 1892)

Rochishin Topples the Temple Gate Guardian in a Drunken Rage, 1887 by Yoshitoshi (1839 - 1892)

Rochishin Topples the Temple Gate Guardian in a Drunken Rage, 1887 by Yoshitoshi (1839 - 1892)

Pinterest
Search