Explore these ideas and much more!

מתוך הצגת ילדים המבוססת על הסיפור האהוב 'הביצה שהתחפשה', מאת דן פגיס. ההצגה מתאימה לגילאי 2-7 ואורכת כ 40 דקות

מתוך הצגת ילדים המבוססת על הסיפור האהוב 'הביצה שהתחפשה', מאת דן פגיס. ההצגה מתאימה לגילאי 2-7 ואורכת כ 40 דקות

מתוך הצגת ילדים המבוססת על הסיפור המוכר והאהוב 'מעשה בחמישה בלונים'. זאת הצגה בה שחקנית אחת מחליפה לשלל דמויות צבעוניות ומעניינות. ההצגה מתאימה לגילאי 2-7 ואורכת כ 40 דקות

מתוך הצגת ילדים המבוססת על הסיפור המוכר והאהוב 'מעשה בחמישה בלונים'. זאת הצגה בה שחקנית אחת מחליפה לשלל דמויות צבעוניות ומעניינות. ההצגה מתאימה לגילאי 2-7 ואורכת כ 40 דקות

מתוך הצגת ילדים המבוססת על הסיפור שכל אחד מכיר... 'דירה להשכיר', מאת לאה גולדברג. ההצגה מתאימה לגילאי 3-7 ואורכת כ 40 דקות

מתוך הצגת ילדים המבוססת על הסיפור שכל אחד מכיר... 'דירה להשכיר', מאת לאה גולדברג. ההצגה מתאימה לגילאי 3-7 ואורכת כ 40 דקות

מתוך הצגת ילדים חדשה, המבוססת על הסיפור האהוב 'מר זוטא ועץ התפוחים'. ההצגה מתאימה לגילאי 3-7 ואורכת כ 40 דקות

מתוך הצגת ילדים חדשה, המבוססת על הסיפור האהוב 'מר זוטא ועץ התפוחים'. ההצגה מתאימה לגילאי 3-7 ואורכת כ 40 דקות

DIY No-Sew Sock Snowman Craft for Kids and Grownups. Such a fun DIY Gift Idea

No-Sew Sock Snowman Craft

Pinterest
Search