Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Briglovich Family and more!

Briglovich Family

Briglovich Family

Jadranka Brigljević, voditeljica humanitarnih projekata - svojim humanitarnim radom pomaže gluhim i nagluhim osobama u komunikaciji i razumijevanju medicinske terminologije

Jadranka Brigljević, voditeljica humanitarnih projekata - svojim humanitarnim radom pomaže gluhim i nagluhim osobama u komunikaciji i razumijevanju medicinske terminologije

Croatia, Turopolje, Coat of arms, Aristrocratic famili Brigljević. Brigljevići su stara turopoljska porodica koja se prvi puta spominje još godine 1513. u selu Kurilovcu mnogi iz ove porodice obnašahu časne dužnosti u Plemenitoj  opčini turopoljskoj.

Croatia, Turopolje, Coat of arms, Aristrocratic famili Brigljević. Brigljevići su stara turopoljska porodica koja se prvi puta spominje još godine 1513. u selu Kurilovcu mnogi iz ove porodice obnašahu časne dužnosti u Plemenitoj opčini turopoljskoj.