Explore Vietnam, 1980 and more!

Explore related topics

Nhiều đứa trẻ trong trại có cha mẹ đã mất trong cuộc chiến tranh Việt nam.1980

Nhiều đứa trẻ trong trại có cha mẹ đã mất trong cuộc chiến tranh Việt nam.1980

Trẻ em trong bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TP HCM.1980

Trẻ em trong bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TP HCM.1980

Những đứa trẻ trong trại giáo dưỡng dành cho gái mại dâm, TP HCM.1980

Những đứa trẻ trong trại giáo dưỡng dành cho gái mại dâm, TP HCM.1980

Trẻ em trong một trường mẫu giáo ở nông thôn.1980

Trẻ em trong một trường mẫu giáo ở nông thôn.1980

Trong một vườn trẻ, nơi trẻ em được hưởng bữa trưa miễn phí.1980

Trong một vườn trẻ, nơi trẻ em được hưởng bữa trưa miễn phí.1980

Một cụ bà, người đã trải qua ít nhất 2 cuộc chiến tranh và những đứa trẻ đang được lớn lên trong hòa bình.1980

Một cụ bà, người đã trải qua ít nhất 2 cuộc chiến tranh và những đứa trẻ đang được lớn lên trong hòa bình.1980

Sau cuộc chiến, nhiều người dân làng bị li tán đã trở về miền quê của mình, nơi hứng chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh.1980

Sau cuộc chiến, nhiều người dân làng bị li tán đã trở về miền quê của mình, nơi hứng chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh.1980

Một tượng đài được dựng lên để tưởng nhớ những người dân vô tội bị giết hại trong chiến tranh.1980

Một tượng đài được dựng lên để tưởng nhớ những người dân vô tội bị giết hại trong chiến tranh.1980

Một quán nước phía ngoài Hoàng thành Huế.1980

Một quán nước phía ngoài Hoàng thành Huế.1980

Pinterest
Search