Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Manuka 18, Ong Manuka and more!

Hũ nhỏ kem mật ong Manuka 18+ của Madeleine Ritchie.Thể tích: 110ml. Giá: 880.000đ

Tuýp lớn kem mật ong Manuka 18+ của Madeleine Ritchie: Thể tích: 80ml. Giá: 714.000đ

Tuýp nhỏ kem mật ong Manuka 18+ của Madeleine Ritchie.Thể tích: 40ml. Giá: 390.000đ

1 mẫu thử kem mật ong Manuka 18+ của Madeleine Ritchie. Thể tích: 3ml. Giá: 30.000đ

12 mẫu thử kem mật ong Manuka 18+ của Madeleine Ritchie. Thể tích: 3ml x12. Giá: 355.000đ

Hũ lớn kem mật ong Manuka 18+ của Madeleine Ritchie.Thể tích: 220ml. Giá: 1.450.000đ

Kem mật ong Manuka 18+ có những mẫu như sau: + Mẫu thử (Sample) Biểu tượng cảm xúc colonthree ml - giá 30.000 đồng. + Mẫu thử bộ 12 gói : 30 ml x12 gói - giá 355.00 đồng. + Tuýp lớn : 80 ml - giá 714.000 đồng. + Tuýp nhỏ: 40 ml - giá 390.000 đồng.

Madeleine Ritchie beauty ambassador Diana Avgusta