Explore Slope, Summertime and more!

Explore related topics

Overcrowding at a remote cape in the Russian Far East used by walruses as a summertime camp left 166 pinnipeds dead. Many of them fell to their death after climbing up a steep 30-meter slope. #WalrusApp #iPhone #usaonly

Overcrowding at a remote cape in the Russian Far East used by walruses as a summertime camp left 166 pinnipeds dead. Many of them fell to their death after climbing up a steep 30-meter slope. #WalrusApp #iPhone #usaonly

Con “ong lai kiến” này cũng là từ Kỷ Phấn Trắng, nó là minh chứng cho hiện tượng phân loài trong cây tiến hóa.

Con “ong lai kiến” này cũng là từ Kỷ Phấn Trắng, nó là minh chứng cho hiện tượng phân loài trong cây tiến hóa.

Hổ phách có nguồn gốc từ nhựa cây, trải qua hàng ngàn năm biến đổi thành dạng copal, rồi lại tiếp tục hàng ngàn năm nữa mới trở thành hổ phách thực thụ.

Hổ phách có nguồn gốc từ nhựa cây, trải qua hàng ngàn năm biến đổi thành dạng copal, rồi lại tiếp tục hàng ngàn năm nữa mới trở thành hổ phách thực thụ.

Một cận cảnh của một con sên màu hồng.

Một cận cảnh của một con sên màu hồng.

Hà mã lùn Hippopotami dae, là động vật ăn cỏ có vú với trong lượng vào khoảng 5 kg khi mới sinh và đạt 150 kg khi trưởng thành, chỉ bằng 1/10 trọng lượng của họ hàng hà mã.

Hà mã lùn Hippopotami dae, là động vật ăn cỏ có vú với trong lượng vào khoảng 5 kg khi mới sinh và đạt 150 kg khi trưởng thành, chỉ bằng 1/10 trọng lượng của họ hàng hà mã.

Pinterest
Search