There was a memory.. of blood-warm fields and hills of the gentlest petals.. from where?

There was a memory.. of blood-warm fields and hills of the gentlest petals.. from where?

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

Tôi chợt nghĩ về #Linh, sau những ngày vừa rồi xa nhau. Chúng tôi thưa thớt dần những liên lạc và dẫn tới thôi không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi không cố suy nghĩ hay tìm hiểu xem liệu người đó có còn online hay liên hệ với ai hay không. Vì với tôi, hoặc là có, hoặc là không, với ai, làm gì, đều không liên quan đến chuyện của hai người. Thật buồn nếu như có ngày phải xa nhau. Vì tôi biết chúng tôi sẽ đánh mất đi mối quan hệ này, sớm thôi, một cách dễ dàng, chóng vánh, và thương đau.

The azure butterflies fluttered around the Fae Queen as if she was made sweet nectar. They were drawn to every being of her and rested on her without having to worry.

The azure butterflies fluttered around the Fae Queen as if she was made sweet nectar. They were drawn to every being of her and rested on her without having to worry.

READ about: THREE RIVERS DEEP book series on FACEBOOK @ https://www.facebook.com/threeriversdeepbooks?ref=aymt_homepage_panel  ***A two-souled girl begins a journey of self-discovery...   (pic source:  http://strangelandevil.tumblr.com/post/133540138275   )

READ about: THREE RIVERS DEEP book series on FACEBOOK @ https://www.facebook.com/threeriversdeepbooks?ref=aymt_homepage_panel ***A two-souled girl begins a journey of self-discovery... (pic source: http://strangelandevil.tumblr.com/post/133540138275 )

Pinterest
Search