Explore Allah, Costs and more!

Explore related topics

Tamaam Tarife us Allah ke liye hai jisne insaan ko apni tamaam makhluqat me subse ziyada izzat wa azmatwali makhluk karar diya. https://www.facebook.com/ahlesunnahtuljamaat/posts/415762115300672

Tamaam Tarife us Allah ke liye hai jisne insaan ko apni tamaam makhluqat me subse ziyada izzat wa azmatwali makhluk karar diya. https://www.facebook.com/ahlesunnahtuljamaat/posts/415762115300672

NABI E AKRAM صلى الله عليه وسلم  ka Naam e Mubarak zameen mein ” MOHAMMED ” (Bahut zyada tareef ki hui zaat) صلى الله عليه وسلم  hai to Aasmano mein “ AHMED ” (Bahut zyada tareef farmane wale) صلى الله عليه وسلم  hai. NABI E AKRAM صلى الله عليه وسلم  ke naam e mubarak me jumla 4 huroof hai aur ALLAH TAALA ke Isme paak ALLAH me bhi 4 huroof hai : http://ahlesunnatuljamaat.com/naam-e-mubarak-zameen-mein-mohammed-%EF%B7%BA-hai-to-aasmano-mein-ahmed-%EF%B7%BA/

NABI E AKRAM صلى الله عليه وسلم ka Naam e Mubarak zameen mein ” MOHAMMED ” (Bahut zyada tareef ki hui zaat) صلى الله عليه وسلم hai to Aasmano mein “ AHMED ” (Bahut zyada tareef farmane wale) صلى الله عليه وسلم hai. NABI E AKRAM صلى الله عليه وسلم ke naam e mubarak me jumla 4 huroof hai aur ALLAH TAALA ke Isme paak ALLAH me bhi 4 huroof hai : http://ahlesunnatuljamaat.com/naam-e-mubarak-zameen-mein-mohammed-%EF%B7%BA-hai-to-aasmano-mein-ahmed-%EF%B7%BA/

Duniya ki khidmat ALLAH TAALA raza ke liye karo, Kyun ke duniya se tumhe kuch nahi milega. (Moulana Rumi rahmatullah alaih) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Sab se behtarien sadqa ye hai ke ek muslaman Ilm sikh kar dusre musalman ko sikhaye. (Sunan e Ibne Majah,Hadith No:243) http://ahlesunnatuljamaat.com/beautiful-hadith/

Duniya ki khidmat ALLAH TAALA raza ke liye karo, Kyun ke duniya se tumhe kuch nahi milega. (Moulana Rumi rahmatullah alaih) NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Sab se behtarien sadqa ye hai ke ek muslaman Ilm sikh kar dusre musalman ko sikhaye. (Sunan e Ibne Majah,Hadith No:243) http://ahlesunnatuljamaat.com/beautiful-hadith/

http://ahlesunnatuljamaat.com/bravery-of-hazrath-abdullah-kalbi-r-a/ - On the 10th of Muharram, the supporters of Imam Hussain (May Allah be well pleased with him) and the army of Yazid were arrayed before each other. The army of Yazid surrounded the supporters of Imam Hussain (May Allah be well pleased with him).

http://ahlesunnatuljamaat.com/bravery-of-hazrath-abdullah-kalbi-r-a/ - On the 10th of Muharram, the supporters of Imam Hussain (May Allah be well pleased with him) and the army of Yazid were arrayed before each other. The army of Yazid surrounded the supporters of Imam Hussain (May Allah be well pleased with him).

Hauz E Kausar  NABI E KAREEM ﷺ ne irshaad farmaya: Mera Houz ek mahine ki masafat ka hai, aur iske tamaam kinare barabar hai, iska paani doodh se zyada safaid aur uski khushboo mushk se zyada khusbudaar, aur uske bartan aasman ke sitarou ki tarah chamakdaar hain, jo usse piyega wo kabhi piyasa na hoga. (Sahih Bukhari,Hadith no:6579)  http://ahlesunnatuljamaat.com/hauz-e-kausar/

Hauz E Kausar NABI E KAREEM ﷺ ne irshaad farmaya: Mera Houz ek mahine ki masafat ka hai, aur iske tamaam kinare barabar hai, iska paani doodh se zyada safaid aur uski khushboo mushk se zyada khusbudaar, aur uske bartan aasman ke sitarou ki tarah chamakdaar hain, jo usse piyega wo kabhi piyasa na hoga. (Sahih Bukhari,Hadith no:6579) http://ahlesunnatuljamaat.com/hauz-e-kausar/

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Jo shakhs 5 Namazon ki is tarah pabandi kare ke wuzu aur waqt ka ehtemaam kare, Ruku aur sajda achi tarah adaa kare, aur is tarah namaz padhne ko apne zimme ALLAH TAALA ka haq samjhe,To us shakhs par jahannum ki aagh haram kardi jayegi.http://ahlesunnatuljamaat.com/namaz-ki-pabandi/

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Jo shakhs 5 Namazon ki is tarah pabandi kare ke wuzu aur waqt ka ehtemaam kare, Ruku aur sajda achi tarah adaa kare, aur is tarah namaz padhne ko apne zimme ALLAH TAALA ka haq samjhe,To us shakhs par jahannum ki aagh haram kardi jayegi.http://ahlesunnatuljamaat.com/namaz-ki-pabandi/

Kisi musalman ko haqeer na jano, kyun ke jise tum chota samjh rahe ho Hosakta hai ke ALLAH TAALA ke nazdeek uska maqaam bada ho. (Hazrath Abu Bakar Siddiq raziallahu taala anhu) -http://ahlesunnatuljamaat.com/aur-musalmano-tum-himmat-na-haro/ -

Kisi musalman ko haqeer na jano, kyun ke jise tum chota samjh rahe ho Hosakta hai ke ALLAH TAALA ke nazdeek uska maqaam bada ho. (Hazrath Abu Bakar Siddiq raziallahu taala anhu) -http://ahlesunnatuljamaat.com/aur-musalmano-tum-himmat-na-haro/ -

Hazrath ALI Raziallahu taala anhu ne farmaya :Mujhe 2 cheezen bahut mahboob hain : 1) Sardi me Fajar ki namaz 2) Saqt garmi ke Roze  http://ahlesunnatuljamaat.com/hazrath-ali-raziallahu-tala-anhu-said/

Hazrath ALI Raziallahu taala anhu ne farmaya :Mujhe 2 cheezen bahut mahboob hain : 1) Sardi me Fajar ki namaz 2) Saqt garmi ke Roze http://ahlesunnatuljamaat.com/hazrath-ali-raziallahu-tala-anhu-said/

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Main ne Jibreel Ameen se daryaft kiya kaunsa amal ALLAH TAALA ke nazdeek pasandida hai, Hazrath Jibreel Ameen Alaihissalaam ne arz kiya: Aye Paikar e Hamd o Sana! Aap par Durood padhna aur Ali bin Abu Talib ki Mohabbat.(Musnad ul Firdoos) http://ahlesunnatuljamaat.com/jo-juma-ke-din-ya-raat-me-surah-haa-meem-dukhan-padhega/

NABI E KAREEM Sallallahu alaihi wasallam ne irshaad farmaya: Main ne Jibreel Ameen se daryaft kiya kaunsa amal ALLAH TAALA ke nazdeek pasandida hai, Hazrath Jibreel Ameen Alaihissalaam ne arz kiya: Aye Paikar e Hamd o Sana! Aap par Durood padhna aur Ali bin Abu Talib ki Mohabbat.(Musnad ul Firdoos) http://ahlesunnatuljamaat.com/jo-juma-ke-din-ya-raat-me-surah-haa-meem-dukhan-padhega/

Pinterest
Search