Explore these ideas and much more!

Проектът има за цел да изясни причините за изчезването на различни природни и местообитания и видове от територията на Защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000, както и да се изправи срещу загубата на биоразнообразие чрез изработването на общи планове за действие и стратегия за опазване на природното наследство и ландшафта в Югоизточна Европа, с приоритет за местообитания и видове, защитени съгласно Директивата за хабитатите и тази за птиците.

Проектът има за цел да изясни причините за изчезването на различни природни и местообитания и видове от територията на Защитените зони от европейската екологична мрежа Натура 2000, както и да се изправи срещу загубата на биоразнообразие чрез изработването на общи планове за действие и стратегия за опазване на природното наследство и ландшафта в Югоизточна Европа, с приоритет за местообитания и видове, защитени съгласно Директивата за хабитатите и тази за птиците.

A commission drawn for as an illustration cover for his fanfiction Stark Contrasts, that you can read here (WARNING : Mature contents) : archiveofourown.org/works/9577… You all know how...

A commission drawn for as an illustration cover for his fanfiction Stark Contrasts, that you can read here (WARNING : Mature contents) : archiveofourown.org/works/9577… You all know how...

...със своето сляпо куче 500 км заради бездомните животни - Първи Български Зоопортал

...със своето сляпо куче 500 км заради бездомните животни - Първи Български Зоопортал

Клуб на Руския гълъб

Клуб на Руския гълъб

Baby koala clings to mom while she undergoes surgery - TODAY.com

Awww! Baby koala clings to mom while she undergoes surgery

Алигатор охранява марихуана

Алигатор охранява марихуана

Rub My Belly? I Promise I Won’t BITE!

Rub My Belly? I Promise I Won't BITE!

Rub My Belly? I Promise I Won’t BITE!

Dolphin Rescue [video]

Dolphin Rescue [video]

An amazing video showing an injured dolphin seeking for help from divers! The dolphin entangled with fishing line, swims close to the divers for help, he trust them with a remarkable intelligence...

Pinterest
Search