Pinterest

Explore Ta and more!

.

Ta

WEBSTA @ skiii19.5 - 果然青春校園劇就是應該找小鮮肉演余淮小爺棒棒噠❤#劉昊然 #liuhaoran #刘昊然 #最好的我们 #最好的我們 #screenshot

🎨💄 @mua_dasena1876 Movie night 🎥 &qu...Instagram photo

WEBSTA @ skiii19.5 - 果然青春校園劇就是應該找小鮮肉演余淮小爺棒棒噠❤#劉昊然 #liuhaoran #刘昊然 #最好的我们 #最好的我們 #screenshot

WEBSTA @ giayenn1512 - New crush :)))))#duhoai #dưhoài #liuhaoran #withyou #điềutuyệtvờinhấtcủachúngta #lưuhạonhiên #withyou2016 #cảnhcảnhdưhoài #canhcánhtronglòng

🎨💄 @mua_dasena1876 Movie night 🎥 &qu...Instagram photo

WEBSTA @ giayenn1512 - New crush :)))))#duhoai #dưhoài #liuhaoran #withyou #điềutuyệtvờinhấtcủachúngta #lưuhạonhiên #withyou2016 #cảnhcảnhdưhoài #canhcánhtronglòng

WEBSTA @ haoranfc - #刘昊然 #刘昊然turbo #liuhaoran #liuhaoranturbo #haoran #withyou2016 #withyou #最好的我们 Don't forget to watch new ep tonight, guys ♡♡ Hope #耿耿

🎨💄 @mua_dasena1876 Movie night 🎥 &qu...Instagram photo

WEBSTA @ haoranfc - #刘昊然 #刘昊然turbo #liuhaoran #liuhaoranturbo #haoran #withyou2016 #withyou #最好的我们 Don't forget to watch new ep tonight, guys ♡♡ Hope #耿耿

.
.
Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

Lưu Hạo Nhiên

.
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa." #WithYou

"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa." #WithYou