Explore Facebook and more!

אקוויליגיה https://www.facebook.com/yaligarden65

אקוויליגיה https://www.facebook.com/yaligarden65

אקוויליגיה https://www.facebook.com/yaligarden65

אקוויליגיה https://www.facebook.com/yaligarden65

מרווה גוארנית. צבע: כחול, סגול עונות:	אביב-סתיו גובה:	1.5 מ' קוטר:	1.5 מ' קצב:	מהיר השקיה:	רבה עד בינונית המלצות:	כרקע מאחורי שיחים נמוכים, בשיחיה גבוהה מעורבת וכנשען על קיר. השקיה סדירה. 	גיזום-חידוש בסוף החורף א' - שמש מלאה או חצי צל אבל מעדיפה רגליים קרות (איזור בית השורשים יהיה מוצל). פורחת כל השנה בגלים. צופיות. אחרי פריחה, גוזמת לפחות חצי ענף כדי לשמור על צמח יציב (בגלל גובה ומשקל הענפים הם נוטים להשתרע הצידה). כדאי לשתול בגב ערוגה ומלפנים צמחים עד גובה 60 ס"מ.

מרווה גוארנית. צבע: כחול, סגול עונות: אביב-סתיו גובה: 1.5 מ' קוטר: 1.5 מ' קצב: מהיר השקיה: רבה עד בינונית המלצות: כרקע מאחורי שיחים נמוכים, בשיחיה גבוהה מעורבת וכנשען על קיר. השקיה סדירה. גיזום-חידוש בסוף החורף א' - שמש מלאה או חצי צל אבל מעדיפה רגליים קרות (איזור בית השורשים יהיה מוצל). פורחת כל השנה בגלים. צופיות. אחרי פריחה, גוזמת לפחות חצי ענף כדי לשמור על צמח יציב (בגלל גובה ומשקל הענפים הם נוטים להשתרע הצידה). כדאי לשתול בגב ערוגה ומלפנים צמחים עד גובה 60 ס"מ.

טברנמונטנה עטורה צמחים / ט / טברנמונטנה עטורה טברנמונטנה עטורה שם לועזי:	TABERNAEMONTANA CORONARIA	 קבוצת צמח:	שיח בינוני	 תדיר/ נשיר:	נשיר מותנה	 קצב צימוח:	בינוני	 תאור צורה:	מעוגל	 תנאי אור:	שמש מלאה-צל חלקי	 השקיה:	בינונית	 עונת פריחה:	רוב השנה	 צבע פריחה:	לבן	 יחודיות:	פריחה מרהיבה, פריחה ריחנית	 שימושים:	בקבוצה , לגידול במיכל , לפטיו , פינה טרופית	 אזורים בארץ:	כל האזורים	 עמידות:	עמיד לקרקע גירנית	 גודל מיכל בליטר:	1,3,10,30

טברנמונטנה עטורה צמחים / ט / טברנמונטנה עטורה טברנמונטנה עטורה שם לועזי: TABERNAEMONTANA CORONARIA קבוצת צמח: שיח בינוני תדיר/ נשיר: נשיר מותנה קצב צימוח: בינוני תאור צורה: מעוגל תנאי אור: שמש מלאה-צל חלקי השקיה: בינונית עונת פריחה: רוב השנה צבע פריחה: לבן יחודיות: פריחה מרהיבה, פריחה ריחנית שימושים: בקבוצה , לגידול במיכל , לפטיו , פינה טרופית אזורים בארץ: כל האזורים עמידות: עמיד לקרקע גירנית גודל מיכל בליטר: 1,3,10,30

איפיון https://www.facebook.com/yaligarden65

איפיון https://www.facebook.com/yaligarden65

אגפנתוס אפריקני כחול קיץ צורת חיים	 	גאופיט אורך חיים	 	רב שנתי אופי עלוה	 	ירוק עד קצב צימוח	 	בינוני גובה	 	1.2 רוחב	 	0.5 דרישות השקיה	 	מועטה עמידות בקור	 	עמיד עמידות במליחות	 	רגיש דרישות אור	 	צל חלקי, שמש מאפיין שימושי	 	בערוגה, מוקד קישוטי מאפיין קישוטי	 	פריחה עונת פריחה	 	קיץ צבע פריחה	 	כחול

אגפנתוס אפריקני כחול קיץ צורת חיים גאופיט אורך חיים רב שנתי אופי עלוה ירוק עד קצב צימוח בינוני גובה 1.2 רוחב 0.5 דרישות השקיה מועטה עמידות בקור עמיד עמידות במליחות רגיש דרישות אור צל חלקי, שמש מאפיין שימושי בערוגה, מוקד קישוטי מאפיין קישוטי פריחה עונת פריחה קיץ צבע פריחה כחול

לואיסיה רב שנתית https://www.facebook.com/yaligarden65

לואיסיה רב שנתית https://www.facebook.com/yaligarden65

דרדר מאפיר

דרדר מאפיר

טיבוצ'ינה- עלה קטן

טיבוצ'ינה- עלה קטן

Image result for ‫ספיראה קנטונית‬‎

Image result for ‫ספיראה קנטונית‬‎

Pinterest
Search