Explore Event Kid, Kid Family and more!

Explore related topics

สอน Google+ ให้กับพนักงานฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด #socailnmg#socialnmg

สอน Google+ ให้กับพนักงานฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด #socailnmg#socialnmg

คุณรุจเรขา วิทยาวุฒฑิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำเสนอบริการต่างๆ ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ (5 สิงหาคม 2557)

คุณรุจเรขา วิทยาวุฒฑิกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้และนำเสนอบริการต่างๆ ของงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้แก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์ (5 สิงหาคม 2557)

ใกล้ Halloween แล้ว Event ผี เริ่มมาแล้วสิ

ใกล้ Halloween แล้ว Event ผี เริ่มมาแล้วสิ

มุมบนของ"Event"

มุมบนของ"Event"

ใกล้ Halloween แล้ว Event ผี เริ่มมาแล้วสิ

ใกล้ Halloween แล้ว Event ผี เริ่มมาแล้วสิ

สัมมนา - ค้นหาด้วย Google

สัมมนา - ค้นหาด้วย Google

อบรมสัมมนา - ค้นหาด้วย Google

อบรมสัมมนา - ค้นหาด้วย Google

Pinterest
Search