Explore these ideas and much more!

Explore related topics

„Моята банка на бъдещето“ е проект, в който поканихме всички талантливи студенти, които имат смели идеи и искат да ги осъществят с подкрепата на най-голямата банка в България. Целта - да ни покажат как изглежда тяхната банка на бъдещето. // "My bank of the future" с project, in which we invited all talented students who have bold ideas and want to implement them with the support of the largest bank in Bulgaria. The aim - to show us what it looks like their bank of the future.

„Моята банка на бъдещето“ е проект, в който поканихме всички талантливи студенти, които имат смели идеи и искат да ги осъществят с подкрепата на най-голямата банка в България. Целта - да ни покажат как изглежда тяхната банка на бъдещето. // "My bank of the future" с project, in which we invited all talented students who have bold ideas and want to implement them with the support of the largest bank in Bulgaria. The aim - to show us what it looks like their bank of the future.

В края на май се срещнахме с българи в Италия и им разказахме за професионалните възможности за стаж и работа в УниКредит в България// At the end of May, we met with Bulgarian students in Italy and we shared with them career and internship opportunities to work for UniCredit in Bulgaria

В края на май се срещнахме с българи в Италия и им разказахме за професионалните възможности за стаж и работа в УниКредит в България// At the end of May, we met with Bulgarian students in Italy and we shared with them career and internship opportunities to work for UniCredit in Bulgaria

„Моята банка на бъдещето“ е проект, в който поканихме всички талантливи студенти, които имат смели идеи и искат да ги осъществят с подкрепата на най-голямата банка в България. Целта - да ни покажат как изглежда тяхната банка на бъдещето. // "My bank of the future" с project, in which we invited all talented students who have bold ideas and want to implement them with the support of the largest bank in Bulgaria. The aim - to show us what it looks like their bank of the future.

„Моята банка на бъдещето“ е проект, в който поканихме всички талантливи студенти, които имат смели идеи и искат да ги осъществят с подкрепата на най-голямата банка в България. Целта - да ни покажат как изглежда тяхната банка на бъдещето. // "My bank of the future" с project, in which we invited all talented students who have bold ideas and want to implement them with the support of the largest bank in Bulgaria. The aim - to show us what it looks like their bank of the future.

„Моята банка на бъдещето“ е проект, в който поканихме всички талантливи студенти, които имат смели идеи и искат да ги осъществят с подкрепата на най-голямата банка в България. Целта - да ни покажат как изглежда тяхната банка на бъдещето. // "My bank of the future" с project, in which we invited all talented students who have bold ideas and want to implement them with the support of the largest bank in Bulgaria. The aim - to show us what it looks like their bank of the future.

„Моята банка на бъдещето“ е проект, в който поканихме всички талантливи студенти, които имат смели идеи и искат да ги осъществят с подкрепата на най-голямата банка в България. Целта - да ни покажат как изглежда тяхната банка на бъдещето. // "My bank of the future" с project, in which we invited all talented students who have bold ideas and want to implement them with the support of the largest bank in Bulgaria. The aim - to show us what it looks like their bank of the future.

Academic League - one event at UNSS for students and professors

Academic League - one event at UNSS for students and professors

Срещите ни със студенти в български университети продължават във връзка с възможности за студентско финансиране Академична лига// Our meetings with students around the country continue, aiming to offer them our Academic league program

Срещите ни със студенти в български университети продължават във връзка с възможности за студентско финансиране Академична лига// Our meetings with students around the country continue, aiming to offer them our Academic league program

Студенти от програмата "Моята банка на бъдещето" посетиха нашия Филиал на бъдещето в София, заедно с Цветанка Минчева, директор "Банкиране на дребно"// Students from “My bank of the future” visited our Branch of the future with Tsvetanka Mincheva, Director "Retail Banking”

Студенти от програмата "Моята банка на бъдещето" посетиха нашия Филиал на бъдещето в София, заедно с Цветанка Минчева, директор "Банкиране на дребно"// Students from “My bank of the future” visited our Branch of the future with Tsvetanka Mincheva, Director "Retail Banking”

Като част от Седмицата на банкиране на бъдещето в УниКредит Булбанк студенти от различни университети и стажанти на банката се включиха в Branch of the future Academy // As part of the Week of banking at the future at UniCredit Bulbank students from different universities and trainees of the bank joined the Branch of the future Academy

Като част от Седмицата на банкиране на бъдещето в УниКредит Булбанк студенти от различни университети и стажанти на банката се включиха в Branch of the future Academy // As part of the Week of banking at the future at UniCredit Bulbank students from different universities and trainees of the bank joined the Branch of the future Academy

Трима ученици от 11 клас на Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура бяха избрани от академичния състав за носители на стипендия „50 години УниКредит Булбанк ЗА образованието" за отличното им представяне и постижения.  // Students from the National Educational Complex for Culture received scholarships from UniCredit Bulbank for their outstanding results.

Трима ученици от 11 клас на Националния учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура бяха избрани от академичния състав за носители на стипендия „50 години УниКредит Булбанк ЗА образованието" за отличното им представяне и постижения. // Students from the National Educational Complex for Culture received scholarships from UniCredit Bulbank for their outstanding results.

So my girlfriend was really stressing me that I need to update my wardrobe, she's right but money is kinda tight at the moment. Apparently though (to my surprise); you can look good on a budget. Here are 7 ways to do it....

Gentlemen, Here Are 7 Ways To Look Great On A Budget

So my girlfriend was really stressing me that I need to update my wardrobe, she's right but money is kinda tight at the moment. Apparently though (to my surprise); you can look good on a budget. Here are 7 ways to do it....

Pinterest
Search