Explore Kagaya ‏ and more!

KAGAYA ‏@KAGAYA_11949  11時間11時間前 今朝、北海道で見られた幻日。 縦に短くのびる虹のようにみえました。 (美幌峠にて撮影)

KAGAYA ‏@KAGAYA_11949 11時間11時間前 今朝、北海道で見られた幻日。 縦に短くのびる虹のようにみえました。 (美幌峠にて撮影)

Pinterest
Search