Explore Japan, Cats and more!

Explore related topics

Kìm cắt cộng lực thép không gỉ 210mm, SUSMC-02.  Chiều dài: 210mm - 8 inch. Trọng lượng: 260g. Khả năng cắt: 4.0 mm sắt có độ cứng 80 HRB.

Kìm cắt cộng lực thép không gỉ 210mm, SUSMC-02. Chiều dài: 210mm - 8 inch. Trọng lượng: 260g. Khả năng cắt: 4.0 mm sắt có độ cứng 80 HRB.

Kìm cắt cộng lực cách điện 7000V, ZBC-450 - Insulated Handles.  Kích thước: 470mm - 18 inch. Trọng lượng: 1.3kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: BCE0045. Khả năng cắt kim loại có độ cứng 80 HRB, lực cắt 490N/mm: 7mm hay 1/4

Kìm cắt cộng lực cách điện 7000V, ZBC-450 - Insulated Handles. Kích thước: 470mm - 18 inch. Trọng lượng: 1.3kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: BCE0045. Khả năng cắt kim loại có độ cứng 80 HRB, lực cắt 490N/mm: 7mm hay 1/4

Kìm cắt cộng lực tay cầm bằng nhôm - Aluminum Handles - BCA-350.  Chiều dài: 350mm - 14 inch. Trọng lượng: 0.67kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: BCE0035. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 6mm hay 1/4 inch. Đường kính cắt lớn nhất với độ cứng 36 HRC: 4mm hay 5/32 inch.

Kìm cắt cộng lực tay cầm bằng nhôm - Aluminum Handles - BCA-350. Chiều dài: 350mm - 14 inch. Trọng lượng: 0.67kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: BCE0035. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 6mm hay 1/4 inch. Đường kính cắt lớn nhất với độ cứng 36 HRC: 4mm hay 5/32 inch.

Kìm cắt cộng lực tay cầm bằng nhôm - Aluminum Handles - BC-AL30.  Chiều dài: 300mm - 12 inch. Trọng lượng: 0.48kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: BCE0030. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 5mm hay 3/16 inch. Đường kính cắt lớn nhất với độ cứng 36 HRC: 3mm hay 7/64 inch.

Kìm cắt cộng lực tay cầm bằng nhôm - Aluminum Handles - BC-AL30. Chiều dài: 300mm - 12 inch. Trọng lượng: 0.48kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: BCE0030. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 5mm hay 3/16 inch. Đường kính cắt lớn nhất với độ cứng 36 HRC: 3mm hay 7/64 inch.

Kìm cắt cộng lực tay cầm bằng nhôm - Aluminum Handles - BCA-250.  Chiều dài: 250mm - 10 inch. Trọng lượng: 0.38kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: BCE0025. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 5mm hay 3/16 inch. Đường kính cắt lớn nhất với độ cứng 36 HRC: 3mm hay 7/64 inch.

Kìm cắt cộng lực tay cầm bằng nhôm - Aluminum Handles - BCA-250. Chiều dài: 250mm - 10 inch. Trọng lượng: 0.38kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: BCE0025. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 5mm hay 3/16 inch. Đường kính cắt lớn nhất với độ cứng 36 HRC: 3mm hay 7/64 inch.

Kìm cắt cộng lực tay cầm bằng nhôm - Aluminum Handles - BCA-450.  Chiều dài: 450mm - 18 inch. Trọng lượng: 1.08kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: BCE0045. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 8mm hay 5/16 inch. Đường kính cắt lớn nhất với độ cứng 36 HRC: 6mm hay 1/4 inch.

Kìm cắt cộng lực tay cầm bằng nhôm - Aluminum Handles - BCA-450. Chiều dài: 450mm - 18 inch. Trọng lượng: 1.08kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: BCE0045. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 8mm hay 5/16 inch. Đường kính cắt lớn nhất với độ cứng 36 HRC: 6mm hay 1/4 inch.

Kìm cộng lực lưỡi cắt nghiêng góc 30 độ - AC-0060.  Chiều dài: 600mm - 24 inch. Trọng lượng: 2.85kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: ACE0060. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 10mm hay 3/8 inch.

Kìm cộng lực lưỡi cắt nghiêng góc 30 độ - AC-0060. Chiều dài: 600mm - 24 inch. Trọng lượng: 2.85kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: ACE0060. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 10mm hay 3/8 inch.

Kìm cộng lực lưỡi cắt nghiêng góc 30 độ - AC-0045.  Chiều dài: 450mm - 18 inch. Trọng lượng: 1.45kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: ACE0045. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 7mm hay 5/16 inch.

Kìm cộng lực lưỡi cắt nghiêng góc 30 độ - AC-0045. Chiều dài: 450mm - 18 inch. Trọng lượng: 1.45kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: ACE0045. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 7mm hay 5/16 inch.

Kìm cộng lực lưỡi cắt nghiêng góc 30 độ - AC-0030.  Chiều dài: 300mm - 12 inch. Trọng lượng: 0.65kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: ACE0030. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 5mm hay 1/4 inch.

Kìm cộng lực lưỡi cắt nghiêng góc 30 độ - AC-0030. Chiều dài: 300mm - 12 inch. Trọng lượng: 0.65kg. Lưỡi cắt dự phòng có thể mua thêm model: ACE0030. Khả năng cắt với sắt có độ cứng 80 HRB: đường kính max 5mm hay 1/4 inch.

Kìm cộng lực cắt, nhổ đinh 8 inch, ME-0020.  Chiều dài: 215mm - 8 inch. Trọng lượng: 290g. Khả năng cắt: 3.5 mm sắt có độ cứng 80 HRB. Khả năng cắt: 2.0 mm sắt có độ cứng 31 HRC.

Kìm cộng lực cắt, nhổ đinh 8 inch, ME-0020. Chiều dài: 215mm - 8 inch. Trọng lượng: 290g. Khả năng cắt: 3.5 mm sắt có độ cứng 80 HRB. Khả năng cắt: 2.0 mm sắt có độ cứng 31 HRC.

Pinterest
Search