Explore Saffron Iran, Woman Sorting and more!

Explore related topics

Tabriz, Azarbaijan, Iran - Statue of Khaqani, and Kabud (Blue) Mosque, Tabriz, Azarbaijan, Iran (Persia) | by eshare

Tabriz, Azarbaijan, Iran - Statue of Khaqani, and Kabud (Blue) Mosque, Tabriz, Azarbaijan, Iran (Persia) | by eshare

آرش کمانگیر نام یکی از اسطوره‌های کهن ایرانی است . آرش، پس از پایان جنگ ایران و توران به عنوان کماندار ایرانی برای بازشناختن مرز ایران و توران برگزیده شد و به بالای کوه «اییریو خشوتا» رفت و با تمام نیرو تیری را به سوی کوه «خوانونت» در خاور رها کرد.  پس از این تیراندازی از خستگی جان می‌دهد؛و روانش در تیر دمیده می‌شود. تیر از بامداد تا هنگام غروب خورشید پرواز کرده و در کنار رود جیحون یا آمودریا بر درخت گردویی فرود می‌آید، که آنجا مرز میان ایران و توران خوانده می‌شود.

آرش کمانگیر نام یکی از اسطوره‌های کهن ایرانی است . آرش، پس از پایان جنگ ایران و توران به عنوان کماندار ایرانی برای بازشناختن مرز ایران و توران برگزیده شد و به بالای کوه «اییریو خشوتا» رفت و با تمام نیرو تیری را به سوی کوه «خوانونت» در خاور رها کرد. پس از این تیراندازی از خستگی جان می‌دهد؛و روانش در تیر دمیده می‌شود. تیر از بامداد تا هنگام غروب خورشید پرواز کرده و در کنار رود جیحون یا آمودریا بر درخت گردویی فرود می‌آید، که آنجا مرز میان ایران و توران خوانده می‌شود.

Pinterest
Search