Explore Tiền Casio, Casio Cash and more!

Harga Mesin Kasir, harga mesin kasir murah, harga mesin kasir touch screen,

Harga Mesin Kasir, harga mesin kasir murah, harga mesin kasir touch screen,

The Royal Alpha 9500ML w/ 4-line x 24-character Backlit Display for easy operation. New top-of-the-line #CashRegister.

The Royal Alpha 9500ML w/ 4-line x 24-character Backlit Display for easy operation. New top-of-the-line #CashRegister.

Casio QT-8000C Point of Sale Cash Register - With its 1.2GHz CPU and ample memory/hard disk capacity, the QT-8000C is ideally equipped for efficient business operation. Its high-speed 100-base-T Ethernet capability strengthens the communication function and enhances operating friendliness.

Casio QT-8000C Point of Sale Cash Register - With its 1.2GHz CPU and ample memory/hard disk capacity, the QT-8000C is ideally equipped for efficient business operation. Its high-speed 100-base-T Ethernet capability strengthens the communication function and enhances operating friendliness.

Máy tính tiền CASIO TE-2200

Máy tính tiền CASIO TE-2200

Máy tính tiền PROCASH 3B

Máy tính tiền PROCASH 3B

Máy tính tiền Casio SE-C300    - Thiết kế đẹp với 2 loại bàn phím phẳng và nổi ứng dụng cho các mô hình: nhà hàng, cafe, quán ăn, karaoke....  - Công nghệ màn hình LCD với độ dài tên hàng cho phép là 12 ký tự.  - Công nghệ màn hình LCD với độ dài tên hàng cho phép là 12 ký tự.  - Quản lý 200 nhóm hàng, 2.000 mặt hàng.

Máy tính tiền Casio SE-C300 - Thiết kế đẹp với 2 loại bàn phím phẳng và nổi ứng dụng cho các mô hình: nhà hàng, cafe, quán ăn, karaoke.... - Công nghệ màn hình LCD với độ dài tên hàng cho phép là 12 ký tự. - Công nghệ màn hình LCD với độ dài tên hàng cho phép là 12 ký tự. - Quản lý 200 nhóm hàng, 2.000 mặt hàng.

Pinterest
Search