Explore Life and more!

Bộ tranh "chuẩn từng milimet" về sức mạnh mà gia đình mang lại cho mỗi người

Bộ tranh "chuẩn từng milimet" về sức mạnh mà gia đình mang lại cho mỗi người

Bài học ý nghĩa về bán cua cân luôn dây – hay bán dây cân luôn cua

Bài học ý nghĩa về bán cua cân luôn dây – hay bán dây cân luôn cua

Bộ ảnh đáng suy ngẫm về "mặt tối" của cuộc sống

Bộ ảnh đáng suy ngẫm về "mặt tối" của cuộc sống

Mừng tuổi

Mừng tuổi

Hầu hết 9 tỷ phú nổi tiếng này đều là những người rời bỏ con đường học vấn khi đang theo học tại các trường đại học, nhưng lại được rất nhiều trường đại học danh tiếng trao bằng tốt nghiệp danh dự, và cũng trong dịp đó

Hầu hết 9 tỷ phú nổi tiếng này đều là những người rời bỏ con đường học vấn khi đang theo học tại các trường đại học, nhưng lại được rất nhiều trường đại học danh tiếng trao bằng tốt nghiệp danh dự, và cũng trong dịp đó

6 câu hỏi ngu ngốc cho “cái thời đại thông minh” này!

6 câu hỏi ngu ngốc cho “cái thời đại thông minh” này!

Nếu quý vị thọ nhận năm giới mà không hủy phạm, thì quý vị sẽ được hộ trì của các vị Hộ pháp thiện thần, là những vị bảo hộ cho từng điều giới. Nếu quý vị hủy phạm giới luật, các vị hộ pháp thiện thần sẽ tránh xa, không còn bảo hộ cho quý vị nữa. Đây là lý do tại sao trong Phật pháp, việc thọ nhận giới luật là rất quan trọng.  - Hòa Thượng Tuyên Hóa

Nếu quý vị thọ nhận năm giới mà không hủy phạm, thì quý vị sẽ được hộ trì của các vị Hộ pháp thiện thần, là những vị bảo hộ cho từng điều giới. Nếu quý vị hủy phạm giới luật, các vị hộ pháp thiện thần sẽ tránh xa, không còn bảo hộ cho quý vị nữa. Đây là lý do tại sao trong Phật pháp, việc thọ nhận giới luật là rất quan trọng. - Hòa Thượng Tuyên Hóa

Nguyện đem tâm thanh tịnh Cầu pháp giới chúng sinh Thoát ly luân hồi khổ Phật đạo chóng viên thành.

Nguyện đem tâm thanh tịnh Cầu pháp giới chúng sinh Thoát ly luân hồi khổ Phật đạo chóng viên thành.

image discovered by Directioner❤. Discover (and save!) your own images and videos on We Heart It

Let's do away with the other wars - ツ www.pinterest.com/WhoLoves/Altruism-Contribution ツ #Altruism #Contribution #Philanthropy

Let's do away with the other wars - ツ www.pinterest.com/WhoLoves/Altruism-Contribution ツ #Altruism #Contribution #Philanthropy

Pinterest
Search