Pinterest • The world’s catalogue of ideas

Explore Vietnam Phatamgiang, Travel Vietnam and more!

Bánh khoái đầm Chuồn Phá Tam Giang #Travel #VietNam #PhaTamGiang #DamChuon #Musteat #Dacsan

Cầu Rồng về đêm #Travel #VietNam #DaNang #CauRong #DragonRiver #Beach #MustGo

Chùa Thiên Mụ - Huế #travel #Hue #church #Vietnam

Bánh khoái đầm Chuồn Phá Tam Giang #Travel #VietNam #PhaTamGiang #DamChuon #Musteat #Dacsan

Một thoáng Lăng Cô #Travel #Hue #Vietnam #LangCo

Một thoáng Lăng Cô #Travel #Hue #Vietnam #LangCo

Bún Giấm Nuốt - Huế #Travel #VietNam #Hue #Dacsan

Việt Nam đất nước tôi yêu I Huế #Travel #VietNam

Một thoáng Lăng Cô #Travel #Hue #Vietnam #LangCo