Explore Radio Telescope, Radio Reflector and more!

Explore related topics

محاسبه کسر سنجشی C / d: چگونه راه ورود فضولات را به فضای پاک و منزه علم و ...

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: در کشور عقب مانده از جهان سوم علم و عالم بی ارزش ا...

ستاره و پرگار ( hassan dinbali ): پرگار و ستاره جلوی زیاده خواهی های حساب رابا قدرت ...

علم و دانش ریاضی در سطح جهان سقوط کرده است.: سه دشمن دیرین : خط کش ارشمیدس .جبر . مثلثات ( قسمت...

اولین کاشف شیوه محاسبه کسر سنجشی C / d : عدد 3.14 هیچ رگه و ریشه از هندسه در وجود اش نیست

کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: کاشف عدد دقیق پی 3.154700538: مضرات فرمول نویسی

Pinterest • The world’s catalogue of ideas