Explore Vans, Vietnam and more!

Explore related topics

Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310 khiem@batdongsankmass.com 2. (Ms.) 0944 716 795 van@batdongsankmass.com 084 4 6 273 3819 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam http://kmassproperty.com http://www.batdongsankmass.com

Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310 khiem@batdongsankmass.com 2. (Ms.) 0944 716 795 van@batdongsankmass.com 084 4 6 273 3819 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam http://kmassproperty.com http://www.batdongsankmass.com

Kmass cung cấp dịch vụ kết nối giữa các nhà đầu tư công nghiệp và thương mại.: Cho thuê xưởng KCN Nam Thăng Long 2000 m2

Kmass cung cấp dịch vụ kết nối giữa các nhà đầu tư công nghiệp và thương mại.: Cho thuê xưởng KCN Nam Thăng Long 2000 m2

Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310 khiem@batdongsankmass.com 2. (Ms.) 0944 716 795 van@batdongsankmass.com 084 4 6 273 3819 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam http://kmassproperty.com http://www.batdongsankmass.com

Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310 khiem@batdongsankmass.com 2. (Ms.) 0944 716 795 van@batdongsankmass.com 084 4 6 273 3819 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam http://kmassproperty.com http://www.batdongsankmass.com

Dịch vụ tìm kiếm CHO THUE KHO, CHO THUE XUONG, VAN PHONG CHO THUE, BAN DAT CONG NGHIEP tại Hà Nội.: Cho thuê kho Khu công nghiệp Quang Minh 1 4000 m2

Dịch vụ tìm kiếm CHO THUE KHO, CHO THUE XUONG, VAN PHONG CHO THUE, BAN DAT CONG NGHIEP tại Hà Nội.: Cho thuê kho Khu công nghiệp Quang Minh 1 4000 m2

Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310/ khiem@batdongsankmass.com/ 2. (Ms.) 0944 716 795/ van@batdongsankmass.com/ 084 4 6 273 3819/ 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam/ Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam/ http://kmassproperty.com/ http://www.batdongsankmass.com/

Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310/ khiem@batdongsankmass.com/ 2. (Ms.) 0944 716 795/ van@batdongsankmass.com/ 084 4 6 273 3819/ 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam/ Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam/ http://kmassproperty.com/ http://www.batdongsankmass.com/

Dịch vụ tìm kiếm CHO THUE KHO, CHO THUE XUONG, VAN PHONG CHO THUE, BAN DAT CONG NGHIEP tại Hà Nội.: Cho thuê kho Khu công nghiệp Quang Minh 1 1800 m2

Dịch vụ tìm kiếm CHO THUE KHO, CHO THUE XUONG, VAN PHONG CHO THUE, BAN DAT CONG NGHIEP tại Hà Nội.: Cho thuê kho Khu công nghiệp Quang Minh 1 1800 m2

Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310 khiem@batdongsankmass.com 2. (Ms.) 0944 716 795 van@batdongsankmass.com 084 4 6 273 3819 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam http://kmassproperty.com http://www.batdongsankmass.com

Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310 khiem@batdongsankmass.com 2. (Ms.) 0944 716 795 van@batdongsankmass.com 084 4 6 273 3819 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam http://kmassproperty.com http://www.batdongsankmass.com

Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310 khiem@batdongsankmass.com 2. (Ms.) 0944 716 795 van@batdongsankmass.com 084 4 6 273 3819 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam http://kmassproperty.com http://www.batdongsankmass.com

Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310 khiem@batdongsankmass.com 2. (Ms.) 0944 716 795 van@batdongsankmass.com 084 4 6 273 3819 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam http://kmassproperty.com http://www.batdongsankmass.com

chothuexuongthanhxuan.batdongsankmass.com Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310/ khiem@batdongsankmass.com/ 2. (Ms.) 0944 716 795/ van@batdongsankmass.com/ 084 4 6 273 3819/ 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam/ Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam/ http://kmassproperty.com/ http://www.batdongsankmass.com/

chothuexuongthanhxuan.batdongsankmass.com Liên hệ: 1. (Mr.) 0944 725 310/ khiem@batdongsankmass.com/ 2. (Ms.) 0944 716 795/ van@batdongsankmass.com/ 084 4 6 273 3819/ 2/1 ngõ Khâm Đức, phố chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam/ Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản Kmass Việt Nam/ http://kmassproperty.com/ http://www.batdongsankmass.com/

KHO_XUONG_DAT CONG NGHIEP_CHO THUE_BAN_batdongsankmass.com: 1200M NHÀ KHO TẠI VĂN LÂM GẦN CẦU THANH TRÌ, KHU E...

KHO_XUONG_DAT CONG NGHIEP_CHO THUE_BAN_batdongsankmass.com: 1200M NHÀ KHO TẠI VĂN LÂM GẦN CẦU THANH TRÌ, KHU E...

Pinterest
Search