Explore Coffee Filters, Cup Set and more!

Explore related topics

Bộ phin cafe gốm sứ ( pottery coffee filter cup set) Mã : GX 0022 00 00 ;kích thước: H12xD11 ;giá: 95,000VND www.gomsuyenlam.vn

Ly nước thẳng gốm đỏ vẽ sen (pottery lotus drawed teracotta cup) Mã : HC 0057 11 00 ; kích thước: H10xD8xL11.5 ; giá: 65,000VND www.gomsuyenlam.vn

Bộ phin cafe gốm men xanh co ban khắc hoa (The cobalt blue enamel coffee pot cafe ceramic flower engraving) Mã : GX 2028 35 14; kích thước : H14xL15xW11 ; giá : 240,000VND www.gomsuyenlam.vn

Bộ tách cafe gốm sứ men tím (drop shape mouth cup set pottery) Mã : GX 0003 00 02 ; kích thước: H7xD6.5xL9.5 ; giá : 70,000VND

Bộ tách cafe gốm sứ men màu (pottery color glaze coffee cup set ) Mã : GX 0011 00 01 ; giá : 100,000VND www.gomsuyenlam.vn

Tách cafe gốm sứ men gốm nhạt (coffee cup set with curve handle pottery) Mã : GX 0004 00 01; kích thước: H7xD10/H3xA14 ; giá : 138,000VND www,gomsuyenlam.vn

Ly ,ca nước dáng trụ men tủa đồng (cylinder shape dark green cup pottery) Mã: HC 0030 14 00; kích thước: H10xD8xL13 ; giá: 58,000VND www.gomsuyenlam.vn

Ly nước trúc gốm sứ trắng (pottery cream color bamboo tube shape cup) Mã : HC 0038 13 00 ; kích thước: D9xL12xH10 :giá : 90,000VND www.gomsuyenlam.vn

Ca uống nước eo gốm sứ men tam thái (pottery water glass) Mã : HC 0069 00 01 ; kích thước : H10xW8xL12; giá: 60,000VND www.gomsuyenlam.vn

Ly uống nước gốm sứ thẳng vẽ nến (pottery water glass) Mã: HC 0024 00 00 ; kích thước: D7xH7 ; giá : 45,000VND www.gomsuyenlam.vn

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search