Explore Whalehead Balaeniceps, Shoebill Whalehead and more!

Explore related topics

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Cò mỏ giầy; Họ Cò mỏ giầy-Balaenicipitidae; châu Phi || Shoebill/Whalehead (Balaeniceps rex) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Cò mỏ giầy; Họ Cò mỏ giầy-Balaenicipitidae; châu Phi || Shoebill/Whalehead (Balaeniceps rex) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Đớp ruồi Kashmir; Họ Đớp ruồi-Muscicapidae; vùng Kashmir tiểu lục địa Ấn Độ || Kashmir flycatcher (Ficedula subrubra) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Đớp ruồi Kashmir; Họ Đớp ruồi-Muscicapidae; vùng Kashmir tiểu lục địa Ấn Độ || Kashmir flycatcher (Ficedula subrubra) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sáo Bali; Họ Sáo-Sturnidae/Starling; Loài đặc hữu đảo Bali, Indonesia || Bali myna(h) (Leucopsar rothschildi); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically Endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sáo Bali; Họ Sáo-Sturnidae/Starling; Loài đặc hữu đảo Bali, Indonesia || Bali myna(h) (Leucopsar rothschildi); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically Endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sáo Bali; Họ Sáo-Sturnidae/Starling; Loài đặc hữu đảo Bali, Indonesia || Bali myna(h) (Leucopsar rothschildi); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically Endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sáo Bali; Họ Sáo-Sturnidae/Starling; Loài đặc hữu đảo Bali, Indonesia || Bali myna(h) (Leucopsar rothschildi); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically Endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Vẹt vòng cổ hồng; Họ Vẹt nhỏ-Psittaculidae; Châu Á và châu Phi || Rose-ringed parakeet/Ring-necked parakeet (Psittacula krameri); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Vẹt vòng cổ hồng; Họ Vẹt nhỏ-Psittaculidae; Châu Á và châu Phi || Rose-ringed parakeet/Ring-necked parakeet (Psittacula krameri); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Đuôi cụt ria; Họ Đuôi cụt-Pittidae; Loài đặc hữu đảo Luzon, Philippines || Whiskered pitta (Erythropitta kochi); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Đuôi cụt ria; Họ Đuôi cụt-Pittidae; Loài đặc hữu đảo Luzon, Philippines || Whiskered pitta (Erythropitta kochi); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU)(Loài sắp nguy cấp).

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sếu đồi cát; Họ Sếu-Gruidae; Bắc Mỹ || Sandhill crane (Grus canadensis); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sếu đồi cát; Họ Sếu-Gruidae; Bắc Mỹ || Sandhill crane (Grus canadensis); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Ăn quả ngực cam; Họ Cotinga-Cotingidae; Ecuador và Colombia, Nam Mỹ || Orange-breasted fruiteater (Pipreola jucunda) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Ăn quả ngực cam; Họ Cotinga-Cotingidae; Ecuador và Colombia, Nam Mỹ || Orange-breasted fruiteater (Pipreola jucunda) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

Pinterest • The world’s catalogue of ideas
Search