https://www.facebook.com/pages/THI%C3%8AN-NHI%C3%8AN-K%E1%BB%B2-TH%C3%9A/171150349611448?ref=hl Chim Nuốc đầu đỏ/bụng đỏ tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á | Red-headed trogon (Harpactes erythrocephalus)(Trogonidae)(Harpactes) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/pages/THI%C3%8AN-NHI%C3%8AN-K%E1%BB%B2-TH%C3%9A/171150349611448?ref=hl Chim Nuốc đầu đỏ/bụng đỏ tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á | Red-headed trogon (Harpactes erythrocephalus)(Trogonidae)(Harpactes) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC) | (Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Công lam Ấn Độ; Họ Trĩ-Phasianidae; tiểu lục địa Ấn Độ || Indian peafowl/Blue peafowl (Pavo cristatus); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Công lam Ấn Độ; Họ Trĩ-Phasianidae; tiểu lục địa Ấn Độ || Indian peafowl/Blue peafowl (Pavo cristatus); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sếu đồi cát; Họ Sếu-Gruidae; Bắc Mỹ || Sandhill crane (Grus canadensis); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sếu đồi cát; Họ Sếu-Gruidae; Bắc Mỹ || Sandhill crane (Grus canadensis); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sẻ vẹt đuôi nhọn; Họ chim Di-Estrildidae; Đông Nam Á || Pin-tailed parrotfinch (Erythrura prasina) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Sẻ vẹt đuôi nhọn; Họ chim Di-Estrildidae; Đông Nam Á || Pin-tailed parrotfinch (Erythrura prasina) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Công lam Ấn Độ; Họ Trĩ-Phasianidae; tiểu lục địa Ấn Độ || Indian peafowl/Blue peafowl (Pavo cristatus); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirds-171150349611448/ Công lam Ấn Độ; Họ Trĩ-Phasianidae; tiểu lục địa Ấn Độ || Indian peafowl/Blue peafowl (Pavo cristatus); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Đại bàng Philippine/Đại vàng vua; Họ Ưng-Accipitridae; Loài đặc hữu Philippines || Philippine eagle (Pithecophaga jefferyi); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically Endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp).

https://www.facebook.com/WonderBirdSpecies/ Đại bàng Philippine/Đại vàng vua; Họ Ưng-Accipitridae; Loài đặc hữu Philippines || Philippine eagle (Pithecophaga jefferyi); IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Critically Endangered (CR)(Loài cực kỳ nguy cấp).

European Goldfinch Facts, Temperament As Pets, Care, Pictures ...

European Goldfinch Facts, Temperament As Pets, Care, Pictures ...

Kim oanh mỏ đỏ/(Sơn ca Bắc Kinh) tiểu lục địa Ấn Độ - Red-billed Leiothrix/Pekin robin/Pekin nightingale (红嘴相思鸟)(Leiothrix lutea)(Leiothrichidae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

Kim oanh mỏ đỏ/(Sơn ca Bắc Kinh) tiểu lục địa Ấn Độ - Red-billed Leiothrix/Pekin robin/Pekin nightingale (红嘴相思鸟)(Leiothrix lutea)(Leiothrichidae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Least Concern (LC)(Loài ít quan tâm)

Vẹt mào mắt xanh Papua New Guinea | Blue-eyed cockatoo (Cacatua ophthalmica)(Cacatuidae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU) | (Loài sắp nguy cấp)

Vẹt mào mắt xanh Papua New Guinea | Blue-eyed cockatoo (Cacatua ophthalmica)(Cacatuidae) IUCN Red List of Threatened Species 3.1 : Vulnerable (VU) | (Loài sắp nguy cấp)

I so would love to take care of one of these little guys again.

I so would love to take care of one of these little guys again.

Pinterest
Search