Explore Harry Potter Like, Harry Potter Forever and more!

Nick Moran là cái thằng mẹ mìn bắt bộ ba tới Phủ Malfoy, cái thằng nói "Chào người đẹp hết sức bệnh hoạn khi thấy Hermione vừa độn thổ từ nhà ông Lovegood. Đoạn bà Malfoy nói "Dead" là lúc xác nhận xem Harry chết chưa. Cô Tonk nói cái line "Don't call me Nyphadora"với thầy Moody và sau đó tóc cô chuyển hết sang màu đỏ. Còn Fred và George thì sống chết vẫn giữ phong thái đó,line "Morning!" là lúc Harry và Ginny đang kiss nhau http://www.youtube.com/watch?v=U5don9ACZEI

Nick Moran là cái thằng mẹ mìn bắt bộ ba tới Phủ Malfoy, cái thằng nói "Chào người đẹp hết sức bệnh hoạn khi thấy Hermione vừa độn thổ từ nhà ông Lovegood. Đoạn bà Malfoy nói "Dead" là lúc xác nhận xem Harry chết chưa. Cô Tonk nói cái line "Don't call me Nyphadora"với thầy Moody và sau đó tóc cô chuyển hết sang màu đỏ. Còn Fred và George thì sống chết vẫn giữ phong thái đó,line "Morning!" là lúc Harry và Ginny đang kiss nhau http://www.youtube.com/watch?v=U5don9ACZEI

I don't know nor remember if they put this in the movies deathly Hallows?

I don't know nor remember if they put this in the movies deathly Hallows?

I love that they grew up into actual role models instead of jackasses like most young stars.

I love that they grew up into actual role models instead of jackasses like most young stars.

Pinterest
Search