Explore Google, Php and more!

Explore related topics

להעיר את הענק שבפנים

להעיר את הענק שבפנים

להעיר את הענק שבפנים - אנתונים רובינס

להעיר את הענק שבפנים - אנתונים רובינס

פרו החדש של ד"ר טל בן-שחר, מחבר רבי-המכר באושר ובאושר ואושר אפשרי שלימדו אותנו כיצד נוכל להיות מאושרים יותר, תמצאו לקחים חשובים שישנו את חייכם. בהתבסס על מחקרים פסיכולוגיים עכשוויים וקלסיים ועל ניסיון חייו העשיר, בן-שחר מראה לנו איך לבחור את הבחירות הנכונות. ואין מדובר בהכרעות גדולות ומשנות חיים, אלא באין-ספור ההחלטות שאנחנו מקבלים מדי יום ביומו כמעט מבלי משים - אך יש להן השפעה ישירה ומתמשכת על אושרנו. כל רגע הוא הזדמנות להחליט החלטה מודעת למען חיים מאושרים ומלאים יותר.

פרו החדש של ד"ר טל בן-שחר, מחבר רבי-המכר באושר ובאושר ואושר אפשרי שלימדו אותנו כיצד נוכל להיות מאושרים יותר, תמצאו לקחים חשובים שישנו את חייכם. בהתבסס על מחקרים פסיכולוגיים עכשוויים וקלסיים ועל ניסיון חייו העשיר, בן-שחר מראה לנו איך לבחור את הבחירות הנכונות. ואין מדובר בהכרעות גדולות ומשנות חיים, אלא באין-ספור ההחלטות שאנחנו מקבלים מדי יום ביומו כמעט מבלי משים - אך יש להן השפעה ישירה ומתמשכת על אושרנו. כל רגע הוא הזדמנות להחליט החלטה מודעת למען חיים מאושרים ומלאים יותר.

אתה גאון טינה סיליג - חיפוש ב-Google

אתה גאון טינה סיליג - חיפוש ב-Google

האם שימפנזים חושבים על פרישה - חיפוש ב-Google

האם שימפנזים חושבים על פרישה - חיפוש ב-Google

סת׳ גודין להנהיג את השבט - חיפוש ב-Google

סת׳ גודין להנהיג את השבט - חיפוש ב-Google

מותג מרטי נומאייר - חיפוש ב-Google

מותג מרטי נומאייר - חיפוש ב-Google

ספר ריצה - חיפוש ב-Google

ספר ריצה - חיפוש ב-Google

הגיאוגרפיה של האוש - חיפוש ב-Google

הגיאוגרפיה של האוש - חיפוש ב-Google

שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד - סטיבן קובי

שבעת ההרגלים של אנשים אפקטיביים במיוחד - סטיבן קובי

Pinterest
Search