Explore Thai Dessert, Towel and more!

Explore related topics

ข้าวต้มมัด

ข้าวต้มมัด

ข้าวต้มมัด

ข้าวต้มมัด

http://www.pim.in.th/images/all-thai-dessert/talum/talum_01.JPG

http://www.pim.in.th/images/all-thai-dessert/talum/talum_01.JPG

ขนมสายบัว Thai Steamed Lotus Stem Cake ขนมสายบัวจัดอยู่ในประเภทขนมไทยพื้นบ้านแท้ๆ ที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นขนมไทยที่สุกได้ด้วยวิธีการนึ่ง ส่วนประกอบหลักมีเพียงแป้ง กะทิ และน้ำตาล ส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เล

ขนมสายบัว Thai Steamed Lotus Stem Cake ขนมสายบัวจัดอยู่ในประเภทขนมไทยพื้นบ้านแท้ๆ ที่มีมาแต่ดั้งเดิม เป็นขนมไทยที่สุกได้ด้วยวิธีการนึ่ง ส่วนประกอบหลักมีเพียงแป้ง กะทิ และน้ำตาล ส่วนผสมอีกส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้เล

ตะกร้าร้อยสาน.

ตะกร้าร้อยสาน.

ขนมจี่ เป็นขนมไทยชาววังโบราณ ที่หารับประทานได้ยากยิ่งในสมัยนี้ เกิดขึ้นในยุคสมัยใดนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่ถ้าหากพิจารณาถึงส่วนผสมหลักที่ใช้ จะคล้ายๆ กับขนมกะลอจี้ของชาวจีน(ชาวจีนเริ่มอพยพและมาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยสุโขทัย) แต่เปลี่ยนจากกรรมวิธีการทอด มาเป็นการกวนแป้งและใส่ไส้ลงไปในตัวแป้งเลย แต่ขนมกะลอจี้เมื่อทอดแป้งจนสุกเสร็จ จะนำส่วนผสมน้ำตาลผสมงามาโรยแทน ขนมจี้หรือขนมจี่ เมื่อทำเสร็จและรับประทานเลยจะอร่อยกว่า เวลารับประทานควรรีบหุบปาก มิฉะนั้นแป้งนวลที่คลุกเคล้ากลับตัวแป้งจะฟุ้งกระจาย

ขนมจี่ เป็นขนมไทยชาววังโบราณ ที่หารับประทานได้ยากยิ่งในสมัยนี้ เกิดขึ้นในยุคสมัยใดนั้นไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่ถ้าหากพิจารณาถึงส่วนผสมหลักที่ใช้ จะคล้ายๆ กับขนมกะลอจี้ของชาวจีน(ชาวจีนเริ่มอพยพและมาตั้งรกรากตั้งแต่สมัยสุโขทัย) แต่เปลี่ยนจากกรรมวิธีการทอด มาเป็นการกวนแป้งและใส่ไส้ลงไปในตัวแป้งเลย แต่ขนมกะลอจี้เมื่อทอดแป้งจนสุกเสร็จ จะนำส่วนผสมน้ำตาลผสมงามาโรยแทน ขนมจี้หรือขนมจี่ เมื่อทำเสร็จและรับประทานเลยจะอร่อยกว่า เวลารับประทานควรรีบหุบปาก มิฉะนั้นแป้งนวลที่คลุกเคล้ากลับตัวแป้งจะฟุ้งกระจาย

Pinterest
Search