Pinterest

Explore Old City, Php and more!

Цистерна Базилика – #Турция #Стамбул (#TR_34) Цистерна Базилика - это очень крупное и хорошо сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя. http://ru.esosedi.org/TR/34/579179/tsisterna_bazilika/

⌘Цистерна Базилика

Цистерна Базилика – #Турция #Стамбул (#TR_34) Цистерна Базилика - это очень крупное и хорошо сохранившееся древнее подземное водохранилище Константинополя. http://ru.esosedi.org/TR/34/579179/tsisterna_bazilika/

הגן היפני בחפציבה - הושבילים - Hoshvilim

הגן היפני בחפציבה - הושבילים - Hoshvilim

מגדל השעון - נבנה לרגל מלאת 25 שנים לשלטון הסולטאן הטורקי עבדול חמיד השני. בנייתו הושלמה ב-1906

מגדל השעון - נבנה לרגל מלאת 25 שנים לשלטון הסולטאן הטורקי עבדול חמיד השני. בנייתו הושלמה ב-1906

מחנה ישראל - השכונה השניה מחוץ לחומות - הושבילים

מחנה ישראל - השכונה השניה מחוץ לחומות - הושבילים

מזכרת בתיה הוקמה כמושבה בשנת 1883 (סוכות ה'תרמ"ג ), ביוזמתו של הרב שמואל מוהליבר ממנהיגי חובבי ציון. הפרעות ברוסיה בשנים 1882 - 1881, הביאו להקמת אגודת "חובבי ציון", שהרב מוהליבר היה בין מייסדיה.

מזכרת בתיה הוקמה כמושבה בשנת 1883 (סוכות ה'תרמ"ג ), ביוזמתו של הרב שמואל מוהליבר ממנהיגי חובבי ציון. הפרעות ברוסיה בשנים 1882 - 1881, הביאו להקמת אגודת "חובבי ציון", שהרב מוהליבר היה בין מייסדיה.

Floods in Negev: Avdat and Sde Boker

Floods in Negev: Avdat and Sde Boker

מזכרת בתיה

מזכרת בתיה

Yerebatan Sarayı

Yerebatan Sarayı

עמודי עמרם טיול ג'יפים באילת - טיול ג'יפים לעמודי עמרם

עמודי עמרם טיול ג'יפים באילת - טיול ג'יפים לעמודי עמרם

קרב קרני חיטין – צילומים מהקרב

קרב קרני חיטין – צילומים מהקרב

הפולקלור של מורי דרך מספר על הזארפן אהמט צ'לבי שבמאה ה-17 עף מגדל גלאטה אל צידו השני של הבוספורוס לאזור אוסקודר תוך שימוש בכנפיים מלאכותיות.

הפולקלור של מורי דרך מספר על הזארפן אהמט צ'לבי שבמאה ה-17 עף מגדל גלאטה אל צידו השני של הבוספורוס לאזור אוסקודר תוך שימוש בכנפיים מלאכותיות.

סיורים לאוהבי לכת במכתש רמון - הושבילים

סיורים לאוהבי לכת במכתש רמון - הושבילים

Yossi-Ostracon

Yossi-Ostracon