Explore Php and more!

דון קישוט איש למנשא / מיגואל דה סרונטס תרגום מקוצר מאת ח.נ. ביאליק. מהדורה זו הינה צילום מוקטן של מהדורת תשל״ג. (12x15 ס״מ)

דון קישוט איש למנשא / מיגואל דה סרונטס תרגום מקוצר מאת ח.נ. ביאליק. מהדורה זו הינה צילום מוקטן של מהדורת תשל״ג. (12x15 ס״מ)

אדיפוס המלך / סופוקלס תרגם: אהרן שבתאי

אדיפוס המלך / סופוקלס תרגם: אהרן שבתאי

עוד על בנים ועל בנות

עוד על בנים ועל בנות

רופא כפרי / פרנץ קפקא

רופא כפרי / פרנץ קפקא

המפוחית של אורי | דנה דז׳טלובסקי

המפוחית של אורי | דנה דז׳טלובסקי

מלחמות צודקות ולא צודקות | מיכאל וולצר

מלחמות צודקות ולא צודקות | מיכאל וולצר

חוט המשי הדק | אסתר קל

חוט המשי הדק | אסתר קל

תמונתו של דוריאן גריי | אוסקר ווילד

תמונתו של דוריאן גריי | אוסקר ווילד

ארמון הקרח / טאריי וסוס  מהו זיכרון ילדות? מהי אהבה ראשונה? מפל אדיר שקפא, שהפסיק את זירמת הנהר, זו המטאפורה היפה שבונה וסוס במרכזו של הסיפור היפה והעדין הזה. אנו בדמיוננו נוצרים את הזכרונות הראשוניים הללו כארמון קפוא בזמן, שזרימתו כמו פסקה מאז ולא רק זאת אלא שגודלו ופארו כמו גוברים על ממשותו.   סיפור הקשר של שתי ילדות על סף הבגרות ואיתה ההבנה מהי קירבה, מהו זיכרון, מהו זמן שחולף ומהי הבטחה שכמו הובטחה איי מאז.

ארמון הקרח / טאריי וסוס מהו זיכרון ילדות? מהי אהבה ראשונה? מפל אדיר שקפא, שהפסיק את זירמת הנהר, זו המטאפורה היפה שבונה וסוס במרכזו של הסיפור היפה והעדין הזה. אנו בדמיוננו נוצרים את הזכרונות הראשוניים הללו כארמון קפוא בזמן, שזרימתו כמו פסקה מאז ולא רק זאת אלא שגודלו ופארו כמו גוברים על ממשותו. סיפור הקשר של שתי ילדות על סף הבגרות ואיתה ההבנה מהי קירבה, מהו זיכרון, מהו זמן שחולף ומהי הבטחה שכמו הובטחה איי מאז.

המיתולוגיה היוונית / אהרן שבתאי

המיתולוגיה היוונית / אהרן שבתאי

Pinterest
Search