Explore Vietnam, War and more!

Những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam mà bạn có thể chưa bao giờ nhìn thấy – ĐKN Inspired

Những bức ảnh về chiến tranh Việt Nam mà bạn có thể chưa bao giờ nhìn thấy – ĐKN Inspired

Ảnh: Người lính hỏi: "Sau này lớn lên em có ước mơ gì?" Cậu bé đáp: "Sau này lớn lên em sẽ trở thành một người quân nhân giống như anh. Được sống đời trai hùng Tự hào,tự tôn nòi giống Để bảo vệ non nước Việt Nam Để bảo vệ dân lành Việt Nam"

Ảnh: Người lính hỏi: "Sau này lớn lên em có ước mơ gì?" Cậu bé đáp: "Sau này lớn lên em sẽ trở thành một người quân nhân giống như anh. Được sống đời trai hùng Tự hào,tự tôn nòi giống Để bảo vệ non nước Việt Nam Để bảo vệ dân lành Việt Nam"

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Dead Man's Hand Patch vietnam war

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Dead Man's Hand Patch vietnam war

f7aa6f1397c686988bb149fb8f853502.jpg (564×751)

f7aa6f1397c686988bb149fb8f853502.jpg (564×751)

(Ảnh qua ohay.tv)

(Ảnh qua ohay.tv)

Vietnam War U.S. Aid Enemy Wounded

Were American Soldiers Compassionate during the Vietnam War?

chien tranh 18

chien tranh 18

You decide…A Picture is worth a thousand words… Thank you for acknowledging our efforts [Viet Thuc Forum & Readers] to honor the young American soldiers who fought for the freedom o…

Were American Soldiers Compassionate during the Vietnam War?

You decide…A Picture is worth a thousand words… Thank you for acknowledging our efforts [Viet Thuc Forum & Readers] to honor the young American soldiers who fought for the freedom o…

Pinterest
Search